Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas struktūras izmaiņu analīze Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Structure Change in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Jau senā pagātnē un vēl šodien aktuāla problēma ir bijusi dažādu preču un lietu pārvietošana no viena punkta uz otru. Pieaugot pārvadājamo preču apjomam, radās nepieciešamība veikt šo preču kontroli. Vēlāk par to arī iekasēt dažādus maksājumus. Šīs kontroles un maksājumu iekasēšanas rezultāta tika izveidota speciāla iestāde muita. Šodien ar vārdu muita mēs saprotam, ka tā ir iestāde, kas veic ne tikai preču kontroli un iekasē maksājumus, bet arī īsteno vēl virkni dažādu citu uzdevumu. Taču, lai veiktu visus uzdevumus, kas muita ir jāpilda, ir nepieciešami zinoši un kompetenti speciālisti eksperti. Savukārt visi eksperti veido noteiktu sistēmu, sadalot to attiecīgi pēc muitas uzdevumiem. Tāpēc darbā pētītā tēma skars muitas struktūru kāda tā ir bijusi agrāk un kāda šodien, kāda tā izskatās un kas tajā tiek iekļauts. Darba struktūra darbs sastāv no anotācijām divās valodās, ievada, 3 nodaļām, 5 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un atšifrējuma saraksta. Darbs sastāv no 63 lappusēm. Iekļauti 20 attēli. Šī darba mērķis ir veikt pētījumu par Latvijas muitas struktūras attīstību no muitas izveides brīža atjaunotajā Latvijā līdz pat mūsdienām, kā arī analizēt muitas struktūras izmaiņas, atdalot to plusus un mīnusus katrā apskatāmajā struktūrā. Izvirzītā darba mērķa sasniegšanai, tiks veikti šādi uzdevumi: 1. Apskatīt atjaunotās Latvijas muitas attīstību dažādos laika posmos; 2. Analizēt un salīdzināt dažādu laika periodu muitu struktūras; 3. Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Pētījuma objekts ir Latvijas Muitas pārvaldes struktūras attīstība no 1990. gada līdz 2013. gadam. Pētījuma priekšmets ir muitas struktūra dažādos laika posmos. Darba praktiskā nozīme ir atjaunotās muitas attīstības apskats līdz pat mūsdienām un muitas struktūru salīdzinošā analīze.
Atslēgas vārdi Muita, muitas struktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs, the customs structure
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2013 23:07:45