Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Noteikto darbību analīze paaugstināta jonizējošā starojuma konstatācijas gadījumā Zilupes DzRKP”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Actions to be Taken under Conditions of High Ionization Radiation Detection in Zilupe DzRKP”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma – „Noteikto darbību analīze paaugstināta jonizējošā starojuma konstatācijas gadījumā Zilupes DZRKP” Jonizējošais starojums ir kaitīgs cilvēkiem, apkārtējai videi un visām dzīvām būtnēm. Jonizējošais starojums pastāvīgi ir sastopams vidē - gaisā, ūdenī, pārtikā, augsnē un visos dzīvos organismos. Jaunu draudu rašanās prasa nopietnāku patērētāju aizsardzību attiecībā uz veselību, pārtikas drošības un tehniskajiem rādītājiem. Robežsardzes un muitas dienestiem jāiejaucas vides un sabiedrības aizsardzības jautājumos, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajām konvencijām. Jānovērš paaugstināta jonizējošā starojuma pārvietošanas iespējamība pāri robežai. Diplomdarba mērķis - izpētīt un noskaidrot, kā tiek ievēroti 2005.gada 5.aprīla Ministru kabineta noteikumi Nr.233 „Noteikumi par preču un transportlīdzekļu radiometrikso kontroli uz valsts robežas” Zilupes DzRKP, ja kravai ir konstatēts paaugstināts jonizējošais starojums. Pamatojoties uz diplomdarba mērķi tiek izvirzīti sekojošie uzdevumi: 1. Iepazīties ar Eiropas Savienības, Ministru kabineta, Valsts ieņēmumu dienesta un Muitas pārvaldes normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar transportlīdzekļu radiometrisko kontroli uz valsts robežas. 2. Veikt iesaistīto institūciju darbības analīzi, pārbaudot kravas ar paaugstinātu jonizējošo avotu. 3. Iepazīties ar Zilupes DzRKP robežpārbaudes tehnoloģijām. 4. Apskatīt piemērojamos pasākumus, kad precei vai kravai, ir konstatēts jonizējošais starojums šķērsojot Zilupes DzRKP. 5. Izpētīt paaugstināta jonizējošā starojuma gadījumu skaitu Zilupes DzRKP par 2010. - 2012.gadu un veikt statistisko datu apstrādi. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek apskatīts jonizējošais starojums, tā veidi un apstarojuma devas, kā arī jonizējošā starojuma iedarbība uz cilvēka organismu. Diplomdarba otrajā nodaļā tiek apskatīti jonizējošā starojuma avoti un to kontrolē iesaistītās institūcijas, kā arī noteikumi par preču un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli uz valsts robežas. Diplomdarba trešajā nodaļā analizēta Zilupes DzRKP izmantojamās radiācijas iekārtas un to izmantošanas kārtība. Diplomdarba sastāvs: 3 nodaļas, 62 lappuses, 2 attēli, 3 tabulas, 21 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Noteikto darbību analīze paaugstināta jonizējošā starojuma konstatācijas gadījumā Zilupes DZRKP
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Actions to be taken under Conditions of High Ionization Radiation Detection in Zilupe Dz
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 19:29:29