Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstības perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development prospects of life insurance market in Latvia "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Darba pētījuma problēma ir saistīta ar dzīvības apdrošināšanas darbības rezultātu novērtējumu un to nākotnes perspektīvām Latvijas tirgus apstākļos. Analītiskā nodaļā ir aplūkoti dzīvības apdrošināšanas īpatnības teorijas skatījumā, analizēti Latvijas dzīvības apdrošināšanas tirgus darbības un finanšu rādītāji. Pētījumu un aprēķinu daļā ir aplūkots dzīvības apdrošināšanas sabiedrības Metlife, izaugsme un attīstību veicinātā aktīvā stratēģija tirgū. Darba pētījuma objekts ir Latvijas dzīvības apdrošināšanas tirgus un to dalībnieku sistēma Latvijā un Latvijā reģistrēto dzīvības apdrošināšanas sabiedrību pakalpojumu tirgus. Pētījuma priekšmets ir dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstības iespējas. Darbs ir izstrādāts pamatojoties uz teorētiskajiem un praktiskajiem pētījumiem par dzīvības apdrošināšanas elementiem un svarīgākajām aktivitātēm, kā arī uz Latvijas vadošo dzīvības apdrošinātāju aktivitāšu plāna. Ar pētījumu metožu palīdzību un balstoties uz dzīvības apdrošinātāju gada pārskata datiem ir veikta sabiedrību finansiālā analīze. Darbs sastāv no ievada, divām nodaļām, nobeiguma, pielikumiem. Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus un noteiktu dzīvības apdrošināšanas attīstības tendences, tiek izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes: informācijas analīzes, apkopošanas un anketēšanas metodi; grafisko metodi; izlases metodi; analītiskās grupēšanas metodi; salīdzinošo metodi; statistisko metodi. Autore katrā nodaļā sniedz teorētisko apskatu un veic praktisku analīzi, kas balstīta uz dzīvības apdrošināšanas sabiedrību publicētiem un nepublicētiem materiāliem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dzene, G. darba nosaukums: „Dzīvības Apdrošināšanas Tirgus Attīstības Perspektīves Latvijā” Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Voronova I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013. –76.lpp
Atslēgas vārdi dzīvības apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā life insurance
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 17:31:01