Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbankas atbildīgās kreditēšanas nodrošināšana"
Nosaukums angļu valodā "Ensuring Responsible Lending in a Commercial Bank"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Anotācija Nesenā krīze liecina, ka bankām nav bijusi spēcīga korporatīvā pārvaldība un korporatīvās sociālās atbildības principu iekļaušana savā biznesa stratēģijā, kā rezultātā bankas ir parādījušas savas darbības neefektivitāti. Tas savukārt rada izaicinājumu rast korporatīvās sociālās atbildības nodrošināšanu bankās, tās efektivitāti un iespējamo labumu gūšanu bankām dažādās ekonomikas situācijās. Atbildīga kreditēšana nozīmē apvienot ilgtermiņa risku pārvaldību un ētikas principus, kas savukārt nodrošinātu vadīt ilgtspējīgu nākotni kā atbildīgam aizdevējam. Domājot par atbildīgu kreditēšanu, bankai ir būtiski izvērtēt savus produktus un pakalpojumus, kādu tas ietekmi rada uz apkārtējo vidi. Tā kā banka ar savām darbībām, produktiem un pakalpojumiem var ietekmēt vidi, tad tas nozīmē, ka tai ir nozīmīga loma, lai paaugstinātu vides standartus un palīdzētu attīstīt videi draudzīgu uzņēmējdarbību. Darba mērķis ir uzlabot atbildīgas kreditēšanas principus un izstrādāt jaunu vides projektu kreditēšanas modeli komercbankai un tos izmantot bankas atbildīgas kreditēšanas nodrošināšanā, izmantojot zinātnisko literatūru un citu banku pieredzi, kā arī izstrādājot priekšlikumus komercbankas atbildīgas kreditēšanas nodrošināšanai. Pētījuma objekts ir Latvijas komercbanka. Pētījuma priekšmets ir atbildīga kreditēšana un tā ciešā saikne ar korporatīvo sociālo atbildību. Maģistra darba hipotēze - komercbankas atbildīgas kreditēšanas principu izstrāde un pielietošana praksē varētu paaugstināt klientu lojalitāti un to priekšrocības spētu pozitīvi ietekmēt bankas darbību. Darba gaitā izvirzītā hipotēze apstiprinājās. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, trīs daļas, secinājumus un priekšlikums, bibliogrāfisko sarakstu, 2 pielikumus, 12 attēlus, 10 tabulas, kopā 85 lappuses. Literatūras sarakstā ir 43 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Atbildīga kreditēšana, Komercbanka
Atslēgas vārdi angļu valodā Responsible lending, Commercial bank
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2013 15:15:05