Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Nodarbinātības paaugstināšanas iespējas Latvijas reģionos"
Nosaukums angļu valodā "Increasing employment opportunities in Latvian regions"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., prof. J. Saulītis
Recenzents Dr. oec., asoc.prof. T. Survilo
Anotācija Maģistra darba autore: Diāna Grīnfelde-Medne Maģistra darba vadītājs: Juris Saulītis, Profesors, Dr.oec. Maģistra darba temats: Nodarbinātības paaugstināšanas iespējas Latvijas reģionos. Maģistra darba apjoms: 85 lapas, darbā iekļautas 2 tabulas, 46 attēli un 6 formulas, darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 27 literatūras avoti, t.sk. Latvijas Republikas normantīvie akti, literatūra ekonomikā, uzņēmējdarbībā, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras un Centrālās statistikas pārvaldes dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba Pirmajā daļā tika apskatītas bezdarba un nodarbinātības teorijas pamatnostādnes, kā arī reģionālās attīstības ietekme uz bezdarba un nodarbinātības līmeni Latvijas reģionos. Otrajā daļā tika apskatīts bezdarbnieku dalījums pēc problēmgrupām un nodarbinātības līmenis katrā Latvijas reģionā. Trešajā tika apskatīta nodarbinātības valsts aģentūra un tās pāsākumi nodarbinātības veicināšanai, to efektivitāte Latvijas reģionos. Tika veikts profesionālo un neformālo mācību iestāžu interviju un aptauju rezultātu apkopojums un izstrādāti priekšlikumi nodarbinātības paaugstināšanai Latvijas reģionos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Grīnfelde-Medne D. Nodarbinātības paaugstināšanas iespējas Latvijas reģionos: Maģistra darbs/ Vadītājs: Saulītis J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 85 lpp
Atslēgas vārdi Bezdarbs, nodarbinātība, Latvijas reģioni, Bezdarbnieku portrets, Nodarbinātības valsts aģentūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Unemployment, employment, Latvian regions, Unemployed portrait, State employment agency
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 14:10:47