Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Caurteku funkcionalitāte un ekspluatācijas riski Latvijas autoceļu tīklā”
Nosaukums angļu valodā „Functionality and Service Risks of Culverts in the Road Network of Latvia”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs asoc.prof. A.Zariņš
Recenzents lekt. A.Paeglītis
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts par tēmu: „Caurteku funkcionalitāte un ekspluatācijas riski Latvijas autoceļu tīklā”. Maģistra darbā izvirzīts mērķis – novērtēt Latvijas autoceļu tīklā esošo caurteku hidraulisko un konstruktīvo funkcionalitāti, to ietekmējošos faktorus, definējot iespējamos ekspluatācijas riskus. Darba teorētiskās daļas struktūru veido caurteku un to pielietošanas veidu izpēte, virszemes noteces veidošanās faktoru izpēte, hidroloģisko un hidraulisko aprēķina metožu izpēte. Darba pētniecisko daļu veido Latvijas Valsts autoceļu tīklā esošo caurteku izpēte, novērtējot šo caurteku hidraulisko un konstruktīvo funkcionalitāti. Pētījuma izstrāde balstīta uz caurteku hidraulisko un hidroloģisko aprēķinu veikšanu un caurteku apsekošanu dabā. Pētījuma rezultātā apsekotas 20 caurtekas, novērtēta to funkcionalitāte un definēti iespējamie ekspluatācijas riski. Darba kopapjomu veido 103 (simts trīs) lapas. Darbā ievietoti 66 (sešdesmit seši) attēli un 7 (septiņas) tabulas Darba izstrādei izmantoti 19 (deviņpadsmit) literatūras avoti.
Atslēgas vārdi caurtekas, hidroloģiskie aprēķini, hidrauliskie aprēķini,
Atslēgas vārdi angļu valodā culverts, hydrologic calculations, hydraulic calculations
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 23:36:41