Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesiskā regulējuma izvērtējums Latvijā, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā The assessment of the legal framework of residential building management process in Latvia, challenges and solutions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., profesore Ineta Geipele
Recenzents Mg.oec. SIA Latviva valdes loceklis Vitālijs Zubkovs
Anotācija Maģistra darba autore ir Jana Antsone, Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras studente. Maģistra darba tēma ir Dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesiskā regulējuma izvērtējums Latvijā, problēmas un risinājumi . Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesisko regulējumu Latvijā, izvērtēt aktuālākās problēmas un ieteikt risinājumus. Mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi: izpētīta un izvērtēta speciālā literatūra un avoti, kas regulē dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesus. Darba izstrādē tika noskaidrotas problēmas, kas saistītas ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu Latvijā, apskatītas dzīvojamo māju pārvaldīšanas formas, noteiktas dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto pušu atbildības robežas, novērtēta pašvaldības loma dzīvojamo māju pārvaldīšanā, izvērtēta dzīvokļu īpašnieku kopības, kā pārvaldes institūcijas loma dzīvojamā mājā, izvērtētas zemes īpašnieku, kam pieder zeme zem daudzdzīvokļu mājām un dzīvokļu īpašnieku savstarpējās likumiskās attiecības, izvērtētas dzīvokļa īpašnieka kā fiziskas vai juridiskas personas maksātnespējas ietekme uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu. Analītiskajā daļā autore apraksta dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu, tajā iesaistīto personu tiesības pienākumus un atbildību, dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesisko pamatu. Teorētiskajā daļā tiek izskatīts dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesiskais regulējums, konstatētas problēmas un tiesību normu kolīzijas, kā arī noskaidrota citu valsts institūciju ietekme uz dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu. Maģistra darba trešajā praktiskajā daļā autore izstrādā aptaujas anketu dzīvokļu īpašniekiem, lai noskaidrotu cik kompetenti ir dzīvokļu īpašnieki jautājumos, kas attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Atbilstoši darba mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs pamatdaļām, secinājumiem, priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā. Maģistra darbā ir 89 lapaspuses, 11 attēli, izmantoti 40 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas process tiesiskais regulējums
Atslēgas vārdi angļu valodā The assessment of the legal framework of residential building
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 08:22:34