Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Hidroksilapatīta sintēzes parametru matemātiskā modelēšana
Nosaukums angļu valodā Mathematical modeling of hydroxyapatite synthesis parameters
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing. Imants Kreicbergs, Dr.sc.ing. Olita Medne
Recenzents Mg.chem. Dace Laudrāte
Anotācija Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, rezultātu analīzi, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkas pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, un angļu valodā, kuri izdoti no 1950. līdz 2013. gadam. Darba literatūras apskatā ir aprakstīts par biomateriālu veidiem, hidroksilapatītu, suspensiju maisīšanu, viskozitāti un izanalizēti matemātiskie modeļi relatīvās viskozitātes paredzēšanai. Darba eksperimentālajā daļā pētīta hidroksilapatītu daļiņu izmēri, viszkozitātes atkarība no pieliktās hidroksilapatīta tilpuma daļas, no temperatūras un, no viskozimetra rotācijas ātruma. No iegūtajiem datiem izveidots matemātiskais modelis. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 51 lappuses, 27 attēlus un 7 tabulas, darbā izmantoti 58 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HIDROKSILAPATĪTS, VISKOZITĀTE, RELATĪVĀS VISKOZITĀTES MATEMĀTISKIE MODEĻI, DAĻIŅU IZMĒRU ANALĪZE
Atslēgas vārdi angļu valodā HYDROXYAPATITE, VISCOSITY, MATHEMATICAL MODELS OF RELATIVE VISCOSITY, PARTICLE SIZE ANALYSIS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 10:01:12