Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „VID Muitas kriminālpārvaldes loma narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanā”
Nosaukums angļu valodā “SRS Customs Criminal Board Role of Combating Smuggling of Narcotic and Psychotropic Substances”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Darba autora izvēlētais temats ir Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes loma narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un analizēt Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes darba rezultātus narkotisko un psihotropo vielu jomā, kā arī izpētīt šī brīža narkomānijas izplatību un tās mazināšanas veicināšanas pasākumus. Lai realizētu darba mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumuvs: izpētīt un veikt Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanā paveiktā darba analīzi, izpētīt narkotiku apkarošanas sistēmu Latvijā, tās problēmas, tajā iesaistīto iestāžu darbību. Dilomdarbs sastāv no trīs daļām. Pirmā un otrā daļa ir veltīta teorētisko jautājumu izskatīšanai. Pirmā daļa ir veltīta narkonānijai un narkotisko un psihotropo vielu kaitīgai iedarbībai uz cilvēku un sabiedrību. Otrajā daļā ir aprakstīta vispārējā narkotiku apkarošanas sistēma Latvijā, tajā iesaistītās iestādes, kā arī aprakstītas narkotisko un psihotropo vielu apkarošanas metodes. Un visbeidzot trešā daļa ir veltīta Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes darba analīzei narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanas jomā. Analīzes rezultātā darba autors ir nonācis pie secinājuma, ka Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes veiktās darbības narkotiku kontrabandas apkarošanas jomā ir efektīvas, taču, lai mazinātu narkomānijas izplatību Latvijā, ir jāizveido vienota narkomānijas apkarošanas sistēma. Darbs sastāv no 73 lapaspusēm, tajā ir 25 attēli, 5 tabulas un 2 pielikumi, un tā izstrādāšānā tika izmantota speciālā literatūra un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes nepublicētie dati un informācija.
Atslēgas vārdi VID Muitas kriminālpārvaldes loma narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanā
Atslēgas vārdi angļu valodā SRS Customs Criminal Board Role of Combating Smuggling of Narcotic and Psychotropic Substances
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2013 10:35:11