Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Transporta uzņēmuma SIA „Forsa Group” darba attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Business performance development project for the transport company "Forsa Group" Ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof., Dr.oec., V Jurēnoks
Recenzents Lekt., Mg.oec., K. Marinska
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Transporta uzņēmuma SIA Forsa Group darba attīstības projekts. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, grafiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, pielikumiem. Darba apjoms ir 83 lappuses, bez pielikuma un 6 pielikumi, kā arī grafiskā daļa 18 lappuses. Pirmajā daļā ir apkopota informācija par komercpārvadājuma nozari Latvijā, izanalizēta SIA Forsa Group darbība, un finansiālie rādītāji, veikts uzņēmuma iekšējās un ārējās vides novērtējums. Projektu aprēķinu daļa ir sadalīta trijās nodaļās, kurās sniedz risinājumu analītiskās daļā iegūtajam problēmam. Tehnoloģiskā daļā tiek veikta prognozēšana pēc multiplikatīvā modeļa ir aprakstīts kā tiek iegūti rezultāti, kādas matemātiskās darbības un funkcijas tiek lietotas, lai iegūtu attiecīgos rezultātus. Darba un dabas aizsardzības daļā ir apkopota informācija par darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā. Grafiskajā daļā tiek sniegti rezultāti, kas radušiem darba tapšanas gaitā, rezultāti tiek attēloti shēmu, grafiku un diagrammu veidā. Izpētīts un aprēķināts, ka veicot uzņēmuma darbības pilnveidošanu ar izstrādātajiem projektiem, tiek palielināts uzņēmuma realizācijas apjoms, palielināts apgrozījums un tiek izstrādāts projekts par pakalpojuma atpazistamību jaunajā tirgū. Izmantoti LR likumi un normatīvie akti, ekonomiska satura literatūra, internetā pieejamā informācija, transporta uzņēmuma iekšējie dokumenti un autores veidota un apkopta informācija.
Atslēgas vārdi Transporta uzņēmuma SIA „Forsa Group” darba attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Business performance development project for the transport company "Forsa Group" Ltd.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.01.2013 16:15:49