Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "SIA "Volvo Truck Latvia" procesu vadības sistēmas pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management System in the "Volvo Truck Latvia" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Guna Eglīte
Recenzents Dr.sc.ing.,docente Iveta Mežinska
Anotācija Kolajans A. SIA Volvo Truck Latvia procesu vadības sistēmas pilnveide: Bakalaura darbs / A. Kolajans, G. Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 63 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, praktiskā un analītiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 63 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 7 avoti latviešu, 4 angļu un 23 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA Volvo Truck Latvia efektīvai procesu vadības sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir aprakstīti dažādi informācijas avoti un pētījumi procesu vadības un zināšanu pārvaldības jomās. Otrajā darba daļā ir apkopoti dati par SIA Volvo Truck Latvia kompānijas iekšējo un ārējo vidi, kvalitātes vadību un procesu mijiedarbību. Trešajā darba daļā ir izstrādāti praktiski pielietojami un priekšlikumi procesu vadības sistēmas pilnveidei SIA Volvo Truck Latvia. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: Volvo Truck Latvia uzņēmumā PDCA cikls nav ieviests pilnā apmērā. Darbs ar klientu sūdzībām un neatbilstībām procesu darbībās šobrīd notiek tikai kvalitātes vadības līmenī un esošās procesu vadības uzlabošanas metodes nedod iespēju identificēt problēmas cēloņus un atrast problēmas risinājumus. Ieviest uzņēmumā PDCA ciklu pilnā apmērā, izmantojot 5 kāpēc metodi, lai izvairīties no atkārtotām kļūdām. Uzņēmumam noteikti ir jāveic zaudēta darījuma analīze, kā arī preventīvo un korektīvo darbību analīze. Atslēgas vārdi: Procesu vadība, zināšanu pārvaldība, PDCA cikls
Atslēgas vārdi Procesu vadība, zināšanu pārvaldība, PDCA cikls
Atslēgas vārdi angļu valodā Process management, knowledge management, PDCA cycle
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 18:13:45