Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums Amerikāņu (AASHTO) un krievu (ODN) ceļa segas aprēķina metožu salīdzinājums; inženierprojekts Autoceļa P21 Rūjiena-Mazsalaca posma 5.20 km - 8.20 km rekonstrukcijas projekts
Nosaukums angļu valodā Comparison of American (AASHTO) and Russian (ODN) Methods for Calculating Road Pavement; Engineering Design Project Reconstruction Project for Rūjiena-Mazsalaca Section 5.20 km - 8.20 km of Road P21
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs asoc.prof. A.Zariņš
Recenzents
Anotācija Darbu veido divas daļas: 1) Bakalaura darbs – „Amerikāņu (AASHTO) un krievu (ODN) ceļa segas aprēķina metožu salīdzinājums”. 2) Inženierprojekts – „Autoceļa P21 Rūjiena – Mazsalaca posma 5,20km – 8,20km rekonstrukcijas projekts”. Bakalaura darbā tiek salīdzinātas divas ceļa segas aprēķina metodes ar atšķirīgām aprēķina pieejām:  AASHTO Guide for Design of Pavement Structures (AASHTO, 1993) – empīriski pamatota projektēšnas metode;  ODN 218.046-01 – mehānistiska projektēšanas metode. Lai sasniegtu Bakalaura darbā izvirzītos mērķus tiek apskatīta ceļa segas aprēķina metožu klasifikācija un izpētīta aprēķina gaita abām aprēķina metodēm. Bakalaura darba beigās veikts salīdzinājums starp abām ceļa segas aprēķina metodēm. Bakalaura darba apjoms ir 67 lpp., 18 attēli, 30 tabulas, 15 izmantotās literatūras avoti. Inženierprojekta daļā izstrādāts valsts reģionālā autoceļa P21 Rūjiena - Mazsalaca posma no 5,2km līdz 8,2km rekonstrukcijas projekts. Projekta risinājumi paredz esošā ceļa rekonstrukciju. Ceļam izveidoti divi ceļa trases varianti, kuri salīdzināti nosakot apstākļiem atbilstošāko risinājumu. Projektēts plāns, garenprofils, vertikālais plānojums, ūdens atvade, satiksmes organizācija. Inženierprojekts sastāv no 15 rasējumiem, 11 attēliem, 13 tabulām, darbā izmantoti 19 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Amerikāņu (AASHTO) un krievu (ODN)
Atslēgas vārdi angļu valodā American (AASHTO) and Russian (ODN)
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2013 20:39:36