Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā The Project of Perfection of a Company Operation Efficiency
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
Recenzents Doc., Dr.sc.ing. G. Kozaka
Anotācija Diplomprojekta autors: Monta Plūme Diplomprojekta vadītāja: Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera Diplomprojekta temats: „Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: 76 lpp. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, 8 pielikumiem, 26 tabulām un 29 attēliem, izmantotas 11 formulas, izstrādājot darbu tiek izmantoti 36 literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR likumi, vispārējā un speciālā literatūra, nepublicētā literatūra, statistiskie dati un interneta resursi un uzņēmuma sniegtā informācija. Analītiskā daļā tiek analizēta veidots AS „Cēsu alus” nozares raksturojums, uzņēmuma apraksts. Ar dažādu formulu palīdzību tiek noteikta uzņēmuma ražošanas jauda. Ir izveidota SVID analīze. Analītiskajā daļā tiek pierādītas uzņēmuma nepilnības. Projekta daļā autore izvirza uzņēmuma darbību pilnveidošanas iespējamos projektus un to izpildes iespējas. Šie autores izvirzītie priekšlikumi tiek izanalizēti, tika veikti nepieciešamie aprēķini un tika piedāvātas naudas gūšanas iespējas, lai šos projektus varētu īstenot. Tehnoloģiskā daļā tiek aplūkota uzņēmuma AS „Cēsu alus” datu bāzes izveidošana. Tiek pamatots projekta noderīgums. Darba aizsardzības daļā tiek analizēti darba drošības riski un to samazināšanas pasākumi, ka arī rēķināti nepieciešami līdzekļi, lai īstenotu uzņēmuma darba aizsardzības pasākumu plānu. Grafiskā daļā ir iekļauti tabulas, attēli un grafiki, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos rezultātus.
Atslēgas vārdi Ražošanas jauda, materiālu izmaksas,SVID analīze, pamatlīdzekļu iegāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Production capacity,cost of materials, SWOT analyze,purchase of fixed assets
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2013 14:12:44