Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ūdens attīrīšanas stacijas koagulācijas procesa optimizācija pēc zeta potenciāla"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of coagulation process in water treatment plant using zeta potential analysis"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs K.Gruškevica
Recenzents Roberts Neilands
Anotācija Diplomdarba Ūdens attīrīšanas stacijas koagulācijas procesa optimizācija pēc zeta potenciāla uzdevums ir iepazīties ar koagulācijas procesu, kas ir vērsts uz ūdens attīrīšanu no dabiskām organiskām vielām, kā arī noteikt iespējamos risinājumus procesa uzlabošanai. Ievadā ir pamatota izvēlēta temata aktualitāte, ir noteikts mērķis un diplomdarba uzdevumi. Darba analītiskajā daļā apskatīta organiskas vielas ietekme uz ūdens kvalitāti, koagulācijas procesa būtība un zeta potenciāla loma koagulācijas procesa optimizācijai. Darba pētnieciskajā daļā ir dots apraksts eksperimentiem, kas tika veikti ar ūdeni no ūdens attīrīšanas stacijas Daugava. Eksperimentu gaitā ar zeta potenciāla palīdzību tika noteikti optimālie apstākļi koagulācijas procesam, tika pārbaudīta pirmējās ozonēšanas ietekme uz koagulācijas procesu. Diplomdarba rezultātu daļā ir apkopoti eksperimentu rezultāti ar diskusijam, veikti aprēķini, doti problēmu risinājumi un secinājumi. Inženierprojekta daļā tiek piedāvāti risinājumi ūdens attīrīšanas stacijai Daugava, lai optimizētu attīrīšanas procesu. Diplomdarbā ir izmantotas 9 tabulas, 24 attēli, 11 formulas, 1 pielikumi, un 45 literatūras avoti. Diplomdarba apjoms sastāda 70 lappuses.
Atslēgas vārdi Ūdens, ūdens attīrīšana, koagulācija, zeta potenciāls, ūdens attīrīšanas stacija Daugava
Atslēgas vārdi angļu valodā Water, water treatment, koagulation, zeta potential, water treatment plant Daugava
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 14:13:23