Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Virzīšanas pasākumu plānošana
Nosaukums angļu valodā Sales promotion planning
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Bakalaura darba temats: Virzīšanas pasākumu plānošana. Darba mērķis: izstrādāt virzīšanas pasākumu plānu uzņēmumam SIA ERIS. Darba uzdevumi: teorētiskās bāzes pētīšana; plānoto virzīšanas pasākumu saraksta noteikšana un to apraksts; pasākumu īstenošanas grafika un budžeta izstrādāšana; gaidāmas efektivitātes novērtēšana. Darbs sastāv no divām daļām. Tā pirmajā daļā autore pēta preču virzīšanas jēdzienu un būtību; iepazinās ar to līdzekļiem un efektu, kuru tie izraisa; vairāk uzzina par virzīšanas pasākumu efektivitātes novērtēšanu. Darba otrajā daļā iegūtas zināšanas tiek pielietotas praksē: kad ir savākta informācija par uzņēmumu notiek virzīšanas pasākumu plāna izstrādāšanas process tajām pilnām kalendāra gadam, ir izanalizēti un novērtēti iegūtie rezultāti. Rezultātā ir sasniegts izvirzītais mērķis: ir izstrādāts virzīšanas pasākumu plāns un atbilstoši veiktiem pētījumiem tiek doti priekšlikumi uzņēmuma pakalpojumu virzīšanas darbībai Darba apjoms: 59 lpp. Izmantotie avoti: 19.
Atslēgas vārdi reklāma, noieta stimulēšana, personiskā pārdošana, sabiedriskās attiecības
Atslēgas vārdi angļu valodā advertising, sales promotion, personal selling, public relations
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 11:15:23