Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Hidrauliski saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas lietošanas analīze”
Nosaukums angļu valodā „Using Analysis of Hydraulically Bound Aggregate Base Course”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs asoc.prof. A.Zariņš
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir "Hidrauliski saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas lietošanas analīze". Maģistra darbu ir izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Maģistra profesionālo studiju programmas Transportbūves studente Santa Valaine. Maģistra darba mērķis ir iepazīties ar Latvijas un ārvalstu speciālistu pieredzi, radot ar hidrauliskajām saistvielām saistītu minerālmateriālu ceļa segas pamata maisījumu, sevišķu uzmanību pievēršot ar cementu saistītiem maisījumiem, izveidot vairāku veidu maisījumus no Latvijas derīgajiem izrakteņiem minerālajaiem materiāliem, un cementa, izanalizēt iegūtos maisījumu paraugu spiedes stiprības rezultātu, rast sakarības starp maisījumam pievienotā cementa daudzumu un sagaidāmo maisījuma spiedes stiprību, pārbaudīt, vai kondensēšanas laiks ar cementu saistītiem minerālmateriāliem ietekmē Proktora sablīvējuma testa rezultātus, izstrādāt ieteikumus turpmākajam darbam ceļu būvniekiem, kuriem nāksies saskarties ar šādu maisījumu izmantošanu praksē. Maģistra darba analītiskajā daļā ir apskatīts hidrauliski saistītu minerālmateriālu kā ceļu būvmateriāla rašanās process, hidrauliski saistītu minerālmateriālu maisījumos izmantoto hidraulisko saistvielu un minerālmateriālu veidi, Latvijas teritorijā iegūstamie minerālmateriāli šādu maisījumu izveidošanai, maisījumu radīšanas, kvalitātes kontroles un testēšanas process, likumdošanas akti, kas to regulē. Maģistra darba praktiskajā daļā laboratorijas apstākļos tika izveidoti ar 42.5N cementu saistītu dolomīta šķembu 0/45 maisījumi ar mainīgu pievienotā cementa un ūdens daudzumu. Maisījumi tika veidoti, izmantojot divu karjeru dolomīta paraugus ar atšķirīgiem parametriem. Darba procesā no katra hidrauliski saistītu minerālmateriālu maisījuma tika izgatavoti vismaz 3 cilindrveida paraugi. Paraugiem tika noteikta spiedes stiprība pēc 7 vai 28 dienu ilga kondensēšanas perioda. Paralēli šim procesam tika veikta Proktora sablīvējuma testu analīze minerālmateriāliem ar un bez pievienota cementa, kā arī ar un bez 4 stundu ilga kondensēšanas perioda pirms testa uzsākšanas. Maģistra darbs sastāv no 106 lappusēm ,to skaitā ir 39 attēli un 14 tabulas. Maģistra darba izstrādei izmantoti 40 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Ceļa sega, pamats, hidrauliskās saistvielas, ar cementu saistīti minerālmateriāli.
Atslēgas vārdi angļu valodā Road base, hydraulically bound aggregates, cement, Proctor compaction.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2013 19:17:06