Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Lidlauku monolītā cementbetona seguma būvniecība” („Autoceļa P22 posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Construction of Airfield Monolithe Cementconcrete Surfacing” ( Reconstruction of Road P22 Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs M.sc.ing. K.Ozoliņa
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā Lidlauku monolītā cementbetona seguma būvniecība tiek pētītas pasaules praksē izmantotās monolīta cementbetona seguma būvniecības tehnoloģijas kā arī izbūvē pielietotais aprīkojums. Bakalaura darba teorētiskajā daļā ir aprakstīts monolītā cementbetona seguma izbūvē pielietotais aprīkojums cementbetona ieklājēji, cementbetona rūpnīca, transports un izkliedēšanas iekārtas, kā arī visas seguma izbūves stadijas sākot no betona piegādāšanas līdz šuvju zāģēšanai. Praktiskajā daļā veic pētījums par lidlaukā izbūvēta monolīta cementbetona segumu. Īsi tiek aprakstīta būvdarbu norise, kā arī veic kvalitātes novērtējumu balstoties uz laboratorijas testēšanas pārskatiem un vizuāliem novērojumiem. Inženierprojektā tiek izstrādāts autoceļa P22 posma rekonstrukcijas projekts. Inženierprojekta mērķis ir uzlabot autoceļa P22 Valka Rūjiena posma segas konstrukcijas kvalitāti, nomainot to no grants uz asfaltbetona segumu, veikt autoceļa P22 Valka - Rūjiena un autoceļa V179 Naukšēni Apsītes ceļa mezgla pārbūvi, paredzēt autobusu pieturas un caurtekas, kur tās ir nepieciešamas. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 4501.36m. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 129 lappuses, tajā skaitā 42 tabulas un 37 attēli, 1 pielikums uz 4 lappusēm, 11 rasējumi uz 40 A3 izmēra lapām. Bakalaura darba izstrādāšanai ir izmantots 21 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Cementbetons, segums, lidlauks, būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Concrete, pavement, airfield, construction
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2013 05:31:05