Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Dzīves līmeņa atšķirības un to novēršanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Differences in living standards and opportunities for their prevention in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., doc.p.i. L.Krilovs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbā Dzīves līmeņa atšķirības un to novēršanas iespējas Latvijā tiek izskatīti dzīves līmeņa sociālekonomiskie aspekti, lielāku uzmanību pievēršot iedzīvotāju ienākumu līmenim. Ienākumu nevienlīdzība ietekmē gan valsts iekšējo dzīvi, gan valsts konkurētspēju Eiropas Savienības un pasaules mērogā. Par to liecina ekonomiskās krīzes gadi, kas būtiski samazināja iedzīvotāju ienākumus un pasliktināja dzīves līmeni kopumā, bet palielinājas emigrācija, kā rezultātā Latvija strauji zaudē vienu no saviem galvenajiem resursiem darbaspēku. Šī darba apjoms ir 85 lapaspuses. Darbam ir pievienoti 5 pielikumi, kuros ir apkopoti papildus dati par pētamo jautājumu. Darbā ir 9 tabulas un 29 attēli. Teorētiskajā daļā tiek precizēti jēdzieni saistībā ar pētamo tēmu, apskatītas koncepcijas un dažādu ekonomisko skolu pieejas pētamai problēmai. Otrajā daļā tiek analizēti statistiskie dati par iedzīvotāju ienākumiem, patēriņa struktūru un citiem dzīves līmeņa raksturojošiem aspektiem. Analīzes gaitā pievērsta uzmanība arī šodien plaši apspriestiem jautājumiem par nabadzības sliekšņa noteikšanu un nodokļu un pabalstu sistēmas pilnveidošanas iespējām. Zinātniski praktiskajā daļā tiek izskatītas iespējas, kā ar nodokļu un pabalstu palīdzību var mazināt dzīves līmeņa atšķirības starp iedzīvotāju grupām. Pētījuma gaitā tika secināts, ka lielai iedzīvotāju daļai Latvijā ienākumu līmenis ir ļoti zems. Pēc autores domām, dzīves līmeņa atšķirību mazināšanas prioritārais uzdevums ir šo iedzīvotāju grupu atbalsts. Lai šo uzdevumu risināt, ir nepieciešams noteikt ticamu rādītaju, kas nosaka zemāko paļaujamo ienākumu līmeni. Rādītāja aprēķinā ir jāizmanto nevis vidējie ienākumi, bet cilvēka iztikai nepieciešamo līdzekļu apjoms. Šāds rādītājs būtu par pamatu arī algu un valsts noteikto pabalstu izmaksai.
Atslēgas vārdi Dzīves līmenis, atšķirības, nevienlīdzība
Atslēgas vārdi angļu valodā living standarts, differences, inequality
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 10:29:08