Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Vigilances sistēmas pilnveide "Valsts asinsdonoru centra" kvalitātes vadībā"
Nosaukums angļu valodā "Vigilance System Improvement in the "State Blood Donor Centre " Quality Management"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Natālija Bolbate
Recenzents Mg.oec. Maira Sapata
Anotācija Samsonoviča S. Vigilances sistēmas pilnveide „Valsts asinsdonoru centra” kvalitātes vadībā: Maģistra darbs / S.Samsonoviča, N.Bolbate. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2013. – 134 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 134 lpp., tajā iekļauti 18 attēli un 2 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 9 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot Vigilances sistēmas darbību un efektivitāti pacientu drošības paaugstināšanas nolūkā. Pirmajā darba daļā tika apkopoti un analizēti dažādi teorētiskie literatūras avoti saistībā ar Vigilances jēdzienu un nozīmi. Tika apskatīta hemovigilances vēsture un attīstība Latvijā, jo Vigilances sistēmas pamati meklējami tieši hemovigilancē, kas atbilst Valsts asinsdonoru centra pamatdarbībai- asins/ asins komponentu sagatavošanai. Tāpat tika raksturota Valsts asinsdonoru centra Vigilances sistēma, risku vadība un korektīvu, preventīvu aktivitāšu nozīme. Otrajā darba daļā tika apkopota un analizēta informācija par maģistra darba pētījuma objektu- Valsts asinsdonoru centru. Autore sniedza ieskatu Valsts asinsdonoru centra vēsturiskā attīstībā, veica tā vispārīgu raksturojumu, apskatīja Valsts asinsdonora centra pamatdarbību, procesus un organizatorisko struktūru. Tāpat tika aplūkota un analizēta Valsts asinsdonoru centra iekšējā un ārējā vide. Balsoties uz teorētisko konceptu izvērtējumu tika analizētas un piemeklētas piemērotākās sistēmas izvērtēšanas metodes un modeļi, kas izmantoti Vigilances sistēmas kritisko jomu un problēmu noteikšanai. Trešajā darba daļā tika izstrādāti priekšlikumi Vigilances sistēmas efektivitātes uzlabošanai. Tika izstrādāts projekts, kā izglītojošs un informatīvs materiāls, kas uzsver ziņošanas par nevēlamiem notikumiem nozīmīgumu un skaidro, par kādiem nevēlamiem notikumiem asins sagatavošanas institūcijām būtu jāziņo. Tāpat tika veikta potenciālo izmaksu analīze šo pasākumu realizēšanai, attēlojot pilnveides rezultātā gūto ieguvumu efektivitāti un nozīmīgumu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autores sniegto priekšlikumu un problēmu risinājumu īstenošana būtiski uzlabotu Vigilances sistēmas darbību, ļautu izvairīties no kļūdām ziņošanas procesā un atvieglotu nevēlamu notikumu identificēšanu un ziņošanu asins sagatavošanas institūciju un asins komponentu lietotāju – ārstniecības iestāžu asins kabinetu personālam.
Atslēgas vārdi Valsts asinsdonoru centrs, Vigilance
Atslēgas vārdi angļu valodā State Blood Donor Centre, Vigilance
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 10:58:21