Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas lauksaimniecības politika”
Nosaukums angļu valodā “Latvian Agricultural Policy”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents N.Jezdakova, LR Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
Anotācija Pievienojoties Eiropas Savienībai, Latvijā tiek īstenota Kopējā lauksaimniecības politika un līdz ar to lauksaimniecības attīstībai tiek piešķirts Eiropas Savienības finansiālais atbalsts no kura 50 procentus veido nacionālo laukaugu maksājumi, kas ir tiešo maksājumu kopsumma, bet neskatoties uz saņemtajiem atbalsta maksājumiem, Latvijā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme netiek efektīvi izmantota. 2012.gadā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti 2390904,3 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas ir par 38% vairāk nekā noteiktā platība hektāros uz kuriem attiecināmi tiešie maksājumi, turklāt 13% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2012.gadā netika apsaimniekota. Lai pierādītu problēmu tika izvirzīta šāda hipotēze - neformulētas valsts intereses un nepietiekams finansiālais atbalsts Latvijas lauksaimniecības politikai, veicina neefektīvu lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu. Lai izpētītu radušos problēmu maģistra darbam tika izvirzīts šāds mērķis- izpētīt, analizēt un novērtēt Latvijas lauksaimniecības politikas ietekmi uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu gan teorētiski, gan praktiski un izstrādāt priekšlikumus efektīvākas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanai. Pētījuma objekts ir Latvijas lauksaimniecības politika un tās ietekme uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu. Pētījuma priekšmets ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošana Latvijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1.Izpētīt teorētiski Kopējo lauksaimniecības politiku. 2.Izpētīt Kopējās lauksaimniecības politikas ietekmi Latvijā. 3.Izpetīt Latvijas lauksaimniecības politikas ietekmi uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu. 4.Izstrādāt priekšlikumus efektīvākas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanai Latvijā. Maģistra darba izstrādes rezultātā tika apkopoti dati par lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopējo platību un izmantoto platību, kā rezultātā var secināt, ka Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes resurss netiek pilnībā izmantots, līdz ar to lauksaimniecības nozare, kā Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, nesniedz maksimālo ekonomisko atdevi, jo Latvijas lauksaimniecības politikā nav izpētītas un attīstītas perspektīvas lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīvai izmantošanai. Darba apjoms ir 81 lappuses. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Savukārt, lai analizētie dati būtu uzskatāmi darbā ir ievietoti 24 attēli un lai skaitliskā informācija būtu pārskatāmāka darbā ir izvietotas 10 tabulas.
Atslēgas vārdi Kopējā lauksaimniecības politika, lauksaimniecība, zeme, Latvijas lauksaimniecības politika
Atslēgas vārdi angļu valodā Common Agricultural policy ,agriculture,land, Latvian agricultural policy’s
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 10:35:35