Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "A/S "Latvijas Dzelzceļš" personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas "
Nosaukums angļu valodā "Opportunities for improving personnel motivation system in jsc“Latvijas Dzelzceļš”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. psih., lekt. S. Gailīte
Recenzents Mg. oec., lekt. L. Kamola
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autore: Anna Turkova Maģistra darba vadītājs: Sarmīte Gailīte, RTU lektore, Mg. psych. Maģistra darba temats: VA/S Latvijas Dzelzceļš personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas. Maģistra darba apjoms: 80 lapas, darbā iekļautas 12 tabulas, 15 attēli un 2 formulas, darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 55 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, literatūra ekonomikā, uzņēmējdarbībā, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras un Centrālās statistikas pārvaldes dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darbs sastāv no trim daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstītas vairākas motivācijas, vajadzību un gaidu teorijas, noskaidrots motivācijas jēdziens un tās veidi, kā arī tiek raksturots atalgojums. Analītiskajā daļā veikts VAS Latvijas dzelzceļš Signalizācijas un sakaru distances transporta nozares raksturojums, esošās motivācijas un atalgojuma sistēmas analīze un pētījuma apraksts. Praktiskajā daļā tiek izpētīta darbinieku attieksme pret esošo motivācijas sistēmu, sīki aprakstīts pētījums. Par pētījuma metodi darba autore izvēlējās darbinieku anketēšanu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Turkova A. Nodarbinātības VA/S Latvijas Dzelzceļš personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas: Maģistra darbs/ Vadītājs: S.Gailīte Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 80 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācija, atalgojums, VAS LDZ
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, income, VAS LDZ
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 18:39:38