Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Veterināro zāļu lieltirgotavas attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „Development project for a large-scale veterinary pharmacy"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., lekt. U.Kamols
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: S.Upmane Diplomprojekta vadītāja: Mg. oec. pr. doc. N. Semjonova Diplomprojekta tēma: Veterināro zāļu lieltirgotavas attīstības projekts Analizētais uzņēmums ir veterināro zāļu lieltirgotava Kalnabeite un analīzes gaitā tiek izstrādātas trīs uņēmuma pilnveidošanas iespējas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek apskatīta nozare un uzņēmums, kurā tas darbojas, veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze, konstatētas problēmas un piedāvāti to risinājumi. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs uņēmuma attīstības projekti interneta veikala izveidošanas projekts, veterinārās klīnikas atvēršanas projekts un semināru organizēšanas projekts.Tehnoloģiskajā daļā tiek parakstīta datorprogrammas A.V.S. izmantošana, iznterneta veikala izveidošanas programma. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti riska faktori uzņēmumā un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns nākamajam gadam. Diplomprojeta grafiskajā daļā uz 17 lapām attēloti projekta gaitā iegūtie rezultāti. Diplomprojekta apjoms: 63 lapas datorsalikumā, kurās ietvertas 26 tabulas, 23 attēli, 4 formulas un 4 pielikumi. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 23 izmantotās literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Veterināro zāļu lieltirgotavas attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Development project for a large -scale veterinary pharmacy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 17:25:31