Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Loģistikas procesu pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Development of Logistics Processes in Timber Manufacturing Enterprises”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Lekt. A.Starčenko
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta ‘’Loģistikas procesu pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumos’’ autors ir Aigars Urtāns, darba zinātniskais vadītāja Mg.oec., lektore ,Alla Starčenko. Diplomprojekta objekts ir kokapstrādes uzņēmumi. Pētījuma priekšmets – loģistikas procesu pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumos. Darba mērķis ir atrast un izpētīt problēmas, kas tieši saistītas ar loģistikas procesu organizēšanu kokapstrādes uzņēmumos, izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus loģistikas procesu pilnveidošanai. Pētījuma 1.nodaļa apkopota vispārēja informācija par kokapstrādes nozari, vadošajiem kokapstrādes uzņēmumiem, nozares attīstības tendencēm, nozares un viena vadošā uzņēmuma ietekmējošo faktoru un SVID analīze. 2.nodaļā apskatīti loģistikas procesi, kas būtiski ietekmē kokapstrādes uzņēmumu darbību un izvērtēti trūkumi, kas saistīti ar uzglabāšanas vietām, pasūtījumu izpildi un kravu apstrādi. 3.nodaļā veikta iepriekšējā nodaļā minēto loģistikas procesu analīze un to pilnveidošanas iespējas. Diplomprojekts sastāv no 57 lapām, kuras sevī ietver 12 tabulas un 16 attēlus. Diplomprojekta izstrādes gaitā tika izmantoti 32 avoti.
Atslēgas vārdi uzglabāšanas vietas, loģistikas procesi
Atslēgas vārdi angļu valodā strage places, logistic process
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2013 17:20:03