Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Struktūrmodelēšanas pieejas izmantošana biznesa procesu modelēšanas diagrammu analīzei
Nosaukums angļu valodā Usage of Structural Modeling Approach for Analysis of Business Process Modeling Diagrams
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs J.Grundspeņķis, STP katedras profesors
Recenzents I.Zeltmate, Lietišķo datorsistēmu institūta pētniece
Anotācija Darbā ir pētīta struktūrmodelēšanas pieejas izmantošanas iespējas biznesa processu modelēšanas diagrammu analīzei. Darbs satur pētījumu par to, kas ir biznesa procesi un kā tie tiek modelēti, kas ir struktūrmodelēšana, kādus modeļus iespējams konstruēt, izmantojot struktūrmodelēšanas pieeju, kādi secināšans mehānismi ir izstrādāti struktūrmodelēšanas pieejā. Darbā ir salīdzināti divi plaši izmantoti biznesa procesu modelēšanas diagramu standarti EPC un BPMN, kā arī ir piedāvāts, kā biznesa procesu modelēšanas standartus konvertēt struktūrmodelēšanas pieejā lietotajos modeļos. Praktiski ir parādīts, kā konvertēt biznesa procesu modeli struktūrmodelēšanas pieejā lietotajā morfoloģiskās struktūras modelī, kā, pielietojot I. Zeltmates izdstrādāto programmu I4S, izveidot freimu kopu, kas atspoguļo biznesa procesu, kā no freimu kopas iegūt un analizēt morfoloģisko un funkcionālo struktūras modeļus. Darbs satur arī biznesa procesu modeļu struktūras salīdzinājuma analīzi, kas ir balstītas uz rezultātiem, kas iegūti pielietojot struktūrmodelēšanas strukturālās spriešanas procedūras. Darba pamattekstā ir 116 lappuses, 89 attēli, 6 tabulas, 54 nosaukumu informācijas avoti un 5 pielikumi. Darba vadītājs - Dr. habil. sc. ing., Profesors J. Grundspeņķis.
Atslēgas vārdi BIZNESA PROCESU MODELĒŠANA, STRUKTŪRMODELĒŠANA, STRUKTŪRANALĪZE, STRUKTURĀLĀ SPRIEŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā BUSINESS PROCESS MODELING, STRUCTURAL MODELING, STRUCTURAL ANALYSIS, STRUCTURAL INFERENCE
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 10:58:26