Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamās mājas Bauskā renovācijas ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā The economic justification of residential home renovation in Bauska
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lektore Ļubova Kohane
Recenzents Dr.oec., profesore Ineta Geipele
Anotācija Diplomprojekta „Dzīvojamās mājas Bauskā renovācijas ekonomiskais pamatojums” mērķis ir ekonomiski pamatot renovācijas nepieciešamību daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Diplomprojektā ir 98 lapas, 23 tabulas, 24 attēli. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 nodaļām, kurām pakārtotas vairākas apakšnodaļas, kas veidotas, lai nodrošinātu loģiski secīgu informācijas izklāstu noteiktā mērķa sasniegšanai. Pirmā nodaļa „Analītiskā daļa” sniedz vispārēju informāciju par energoefektivitātes pasākumiem Latvijā. Nodaļā apskatīta likumdošana, kas saistās ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu un renovācijas projektu realizāciju. Dots vispārējs ieskats par dzīvojamo fondu un tā apsaimniekošanu, kā arī apskatīta Eiropas fondu līdzdalība renovācijas attīstībai Latvijā un jau konkrētāk Zemgales reģionā kā tas tiek izmantots un kāpēc nepieciešama ēku renovācija. Otrajā nodaļā ”Aprēķinu daļa” dots ieskats ar kādām metodēm var prognozēt projekta perspektīvas. Sagatavoti aprēķini par ēkas nolietojumu, veikta to novērtēšana un aprakstīts veicamo darbu komplekss. Pamatojoties uz konkrētu māju sagatavots pārskats par nepieciešamajiem līdzekļiem renovācijas īstenošanai un prognozēts ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās periods. Trešā nodaļā „Tehnoloģiskā daļa” atspoguļo renovācijas procesa gaitu no pašiem pirmsākumiem līdz tā pilnīgai realizācijai konkrētam projektam, izejot cauri visiem etapiem. Dots arī ieskats par celtniecības materiāliem un to pielietošanu ēku renovācijā. Ceturtā nodaļa „Darba un dabas aizsardzības daļa” ir apskatīts, kādas ir likumdošanas prasības, lai tiktu ievērota pirmkārt jau darba aizsardzība un ar kādu rūpību jāizturas pret apkārtējo vidi veicot dzīvojamo māju renovāciju. Balstoties uz veiktajiem pētījumiem un aprakstītās informācijas autore ir izdarījusi savus secinājumus un devusi priekšlikumus ekonomiskai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai.
Atslēgas vārdi Dzīvojamās mājas Bauskā renovācijas ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā The economic justification of residential home renovation in Bauska
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 16:03:47