Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Inovāciju attīstība Latvijas uzņēmumos un to ekonomiskais novērtējums”
Nosaukums angļu valodā „Innovative developments in Latvian enterprises and their economic justification”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., lekt. N.Lāce
Anotācija Bakalaura darba autors: Egils Feldmanis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., prof. Vitālijs Jurēnoks Bakalaura darba temats: Inovāciju attīstība Latvijas uzņēmumos un to ekonomiskais novērtējums Bakalaura darba apjoms: 63 lpp., 11 tab., 10 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba teorētiskās daļas tapšanā izmantoti latviešu tā ārzemju ekonomistu publicēti literatūras avoti un globālajā tīmeklī pieejami resursi. Darba analītiskās daļas tapšanā izmantotas masu mēdiju publikācijas par uzņēmumu, paša uzņēmuma finansu un normatīvie dokumenti, speciālā literatūra, kā arī personīgā pieredze. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā tiek skaidrots inovācijas jēdziens, klasifikācija un modeļi, izzināta tās ekonomiskā nozīme pasaulē, Eiropā, Latvijā. Tiek noteikta mūsu valsts inovatīvā politika un tās veicināšanas pasākumi. Analītiskās daļas uzdevuma veikšanai, izskatītas inovatīvu projektu ekonomiskās efektivitātes novērtējuma metodes. Praktiskajā daļā tiek analizēta investīciju efektivitāte divos dažādos projektos valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš struktūrvienībā Ceļu distance. Darba gaitā veic abu projektu analīzi pēc investīciju efektivitātes noteikšanas standarta metodikas, ar mērķi izvēlēties labāko no piedāvātajiem variantiem. Secinājumi ir apkopoti darba beigās.
Atslēgas vārdi Inovācija, inovāciju attīstība, investīciju efektivitātes noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovation, Innovative developments, analysis of innovation efficiency
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 21:21:46