Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Uzņēmumu iekšējās informācijas loģistikas modelēšana
Nosaukums angļu valodā Modeling of Internal Enterprise Information Logistics
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs M.Kirikova, STP kat. profesore
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā ir izpētīts informācijas loģistikas jēdziens un informācijas loģistikas dimensijas. Tika izpētīta arī informācijas loģistikas specifika uzņēmuma ietvaros, esošie iekšējās uzņēmuma informācijas loģistikas modeļi, informācijas pieprasījums un tā iegūšanas iespējas. Nolūkā labāk izprast informācijas loģistikas laika dimensiju, ir apskatīta laika daba, laika īpašība, laika atspoguļošanas iespējas un laika dimensijas realizācijas iespējas datu bāzu vadības sistēmās. Bakalaura darba ietvaros ir izstrādāts uzņēmuma iekšējas informācijas pieprasījuma modelis. Izstrādes gaitā eksistējošam modelim tika pievienots laika apakšmodelis, Uzdevuma modelis un informācijas pieprasījuma modelis secīgiem uzdevumiem ir paplašināti ar laika dimensijas elementiem. Jaunā modeļa lietošanas iespējas ir demonstrētas ar praktisku piemēru, kurā tiek apskatīts projekta piedāvājuma sagatavošana process. Šim procesam ir izveidots informācijas pieprasījuma modelis. Balstoties uz šo modeli, ir izstrādāta tā realizācijas iespēja datu bāzes tabulas struktūras veidā. Darba pamattekstā ir 68 lappuses, 29 attēli, 11 tabulas, 37 nosaukumu informācijas avoti un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi INFORMĀCIJAS LOĢISTIKA, INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS, KONCEPTUĀLAIS MODELIS, LAIKA DIMENSIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā INFORMATION LOGISTICS, INFORMATION DEMAND, CONCEPTUAL MODEL, TIME DIMENSION
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 12:43:12