Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pilnveide SIA "M Sakari Service centre"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management in the "M Sakari Service centre" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Pildavs
Recenzents Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Anotācija Ježovs R. Procesu vadības pilnveide SIA M. Sakari Service Centre: Bakalaura darbs / R. Ježovs, J. Pildavs Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 72 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā ir iekļauti 18 attēli un 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti 24 avoti angļu un 2 latviešu valodā. Bakalaura darba galvenais informācijas ieguves veids ir zinātniskā literatūra, kā arī starptautiskie standarti ISO 20000/ ISO 9001/ ISO 9004 un ITIL norādījumi. Darbam ir pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt izmaiņu un to ieviešanas vadības procesus, kas tiek izmantoti vienā no uzņēmuma nodaļām, veikt to atbilstības analīzi pēc ISO 20000/ ISO 9001/ ISO 9004 standartiem un sniegt priekšlikumus procesu uzlabošanai, pielietojot ITIL norādījumus procesu sakārtošanā. Lai iegūtu nepieciešamo informāciju un varētu sasniegt izvirzīto mērķi un uzdevumus, darba gaitā tiks izmantotas pētījumu kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, t. sk. primāro un sekundāro datu analīze, salīdzināšana, grupēšana un grafiskā attēlošana. Darbs sastāv no trim daļām: 1. Teorētiskās daļas, kurā tiek atspoguļoti procesu veidi, kvalitātes vadības sistēmas, analizēti ITIL un starptautiskie standarti, aplūkoti programmatūras izstrādes modeļi. 2. Analītiskās daļas, kurā tiek parādīta uzņēmuma struktūra un attēlots izmaiņu un to ieviešanas process, kā arī tiek analizētas un salīdzinātas Agile un Waterfall programmatūras izstrādes metodes, apkopoti starptautiskie standarti un veikts uzņēmuma pašvērtējums atbilstoši ISO 9004 standartam. 3. Praktiskās daļas, kurā tiek izstrādāts izmaiņu un to ieviešanas procesu modelis, kuru ir iespējams pielāgot visās uzņēmuma nodaļās, un veikta izstrādātā modeļa efektivitātes pārbaude un apkopoti rezultāti. Bakalaura darba rezultātā tika izstrādāts programmatūras izstrādes universālais modelis un piedāvāti procesu pilnveidošanas priekšlikumi. Darbā ir veikti finansiāli aprēķini, kas parāda piedāvāto priekšlikumu ieguvumus.
Atslēgas vārdi Izmaiņu pieprasījumi, ieviešana, vadība, IT
Atslēgas vārdi angļu valodā Change, release, management, IT
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 10:18:55