Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Informācijas tehnoloģiju ieviešana un izmantošana loģistikas ķēžu vadībā”
Nosaukums angļu valodā “Introduction and Application of Information Technologies in Logistics Chain Management”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. D.Solovjovs
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Ilzes Blokas maģistra darbam Informācijas tehnoloģiju ieviešana un izmantošana loģistikas ķēžu vadībā maģistra profesionālā grāda Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir izpētīt informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas loģistikas ķēžu darbības uzlabošanai un piedāvāt priekšlikumus to veiksmīgākai ieviešanai loģistikas uzņēmumos. Maģistra darba vadītājs: Dr.oec. Asoc. profesors D.Solovjovs. Pirmajā nodaļā autore apskata loģistikas ķēdes un to darbības principus. Otrajā nodaļā autore apskata dažādas jaunākās tehnoloģijas un analizē to pielietojumu loģistikas ķēžu vadībā. Trešajā nodaļā autore veic Latvijas makroekonomiskās vides analīzi ar PEST palīdzību un nosaka dažādus veicinošus un kavējošus apstākļus informācijas tehnoloģiju ieviešanai, sniedz ieteikumus trūkumu risināšanai. Autore analizē Francijas uzņēmuma A izmantotās informācijas tehnoloģijas, izstrādā uzņēmumam noteiktus priekšlikumus. Autore piedāvā vispārīgu shēmu, pēc kuras uzņēmēji varētu vadīties informācijas tehnoloģiju ieviešanai loģistikas ķēdes vadībā. Atbilstoši izvirzītajam maģistra darba mērķim un uzdevumiem, autore ir apkopojusi secinājumus un izstrādājusi priekšlikumus. Darbā ir 3 nodaļas, 112 lpp., 31 attēls, 2 tabulas, 107 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 8 pielikumi uz 10 lpp.
Atslēgas vārdi Loģistikas ķēdes vadība, informācijas tehnoloģijas, RFID, WMS, cloud computing,
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistic chain management, information technologies, RFID, WMS, cloud computing,
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 21:16:14