Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Lauku vides telpiskā attīstība Kokneses novadā
Nosaukums angļu valodā Development of Rural Environment Space in Koknese District
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prof. U. Bratuškins
Recenzents Arh. D. Bērziņa
Anotācija Darbā raksturots un analizēts Kokneses novada vides un telpas, to vēsturiskās attīstības, pašreizējās situācijas un nākotnes perspektīvas nozīmīgums. Apkopota informācija par nacionālo plānu un novada teritoriālo plānojumu, valsts iekšējo sasniedzamību un apdzīvojumu, latviešu kultūras un būvniecības tradīcijām, Kokneses novada vēsturi un sabiedrības viedoklis par Kokneses novada attīstības iespējām, kā rezultātā noskaidrots Kokneses novada lauku teritoriju telpiskā apdzīvojuma veids. Ar grafisko analīzi raksturota Kokneses novada ciemu apbūves struktūra un savstarpējais novietojums, bet ar salīdzinošo analīzi pētītas Kokneses novada telpiskās attīstības iespējas kontekstā ar nacionālo plānu un balstoties uz latviešu apdzīvojuma un būvniecības tradīcijām. Kokneses novadā sastopamas piecas dažādas telpiskās organizācijas hierarhijas vienības viensēta, viensētu grupa jeb skrajciems, ciems, ciemats un pagasts, kuru kā kopuma attīstībai nepieciešams gan saglabāt tradicionālās vides priekšrocības, gan veicināt sasniedzamību, attīstot transporta, informāciju un telekomunikāciju infrastruktūru. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un secinājumiem. Darbā izmantoti 27 literatūras, periodikas un interneta avoti, 10 ilustrācijas un 32 pielikumi.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: telpiskā attīstība, vide, kopiena, Kokneses novads, tradīcijas un vēsture.
Atslēgas vārdi angļu valodā Key words: spatial development, environment, community, Koknese municipality, traditions and history
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 07:17:20