Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Preču eksportu veicināšanas atbalsta instrumenti Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Support Tools for Promoting Export of Goods in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. A.Auziņa-Emsiņa
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autore Sabīne Brimere izstrādāja darbu, kura tēma ir Preču eksportu veicināšanas atbalsta instrumenti Latvijā. Diplomdarba mērķis ir veikt preču eksporta atbalsta instrumentu analīzi un pieejamības novērtējumu Latvijā. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatītas svarīgākās Latvijas eksporta atbalsta institūcijas Latvijā, to atbalsta veidi un institūciju aktīvās programmas, kuru ietvaros tiek piesaistīts Eiropas Savienības fondu (ESF) finansējums uzņēmumu ierobežotajiem resursiem. Otrajā nodaļā, izmantojot grafiskās analīzes, dinamikas un struktūras analīzes metodes, tiek analizēts institūciju piesaistītais līdzfinansējums Latvijas uzņēmumiem, kā rezultātā tika secināts, ka pieejamie atbalsta instrumenti tiek aktīvi izmantoti. Trešajā nodaļā, izsūtot izstrādātās anketas ESF finansējuma saņēmējiem un izmantojot anketēšanu kā kvalitatīvo pētījuma metodi, tiek veikts novērtējums preču eksporta atbalstu instrumentu pieejamībai Latvijā, kā rezultātā ir izstrādātas rekomendācijas preču eksporta atbalsta institūciju darbības uzlabošanai, ar mērķi uzlabot eksporta veicināšanas atbalsta instrumentu pieejamību uzņēmējiem. Diplomdarbs ir izstrādāts uz 60 lappusēm. Tajā ir iekļauti 14 attēli, 4 tabulas, 7 pielikumi un 54 izmantotie avoti.
Atslēgas vārdi Eksporta atbalsta instrumenti, LIAA, LGA
Atslēgas vārdi angļu valodā Export support instruments, LIAA, LGA
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 05:13:59