Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas lietotāju saskarnes izstrādes vadlīniju novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Enterprise Resource Planning System User Interface Development Guidelines
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Mg. sc. ing. Artūrs Braučs
Anotācija Pēdējās dekādes laikā biznesa procesi ir kļuvuši daudz sarežģītāki, un līdz ar to ir pieaudzis uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu izmantošanas biežums un arvien vairāk uzņēmumu paļaujas uz tām. Uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas aptver arvien lielāku skaitu biznesa procesu un ir ieguvušas dažādas papildus funkcijas. Līdz ar paplašināšanos un funkcionālo iespēju pieaugumu, lai izvairītos no sarežģītības pieauguma, ir nepieciešama intuitīva un efektīva lietotāju saskarne balstīta uz lietotāju ērtībām un izstrādāta pēc vispārpieņemtām lietotāju saskarņu izstrādes vadlīnijām. Bakalaura darba galvenais mērķis ir novērtēt Microsoft Dynamics AX 2012 uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas lietotāju saskarnes izstrādes vadlīnijas. Bakalaura darba uzdevumi ir: esošo pētījumu par lietotāju saskarnes izstrādes vadlīnijām apkopošana; Microsoft Dynamics AX 2012 lietotāju saskarnes izstrādes vadlīniju izpēte un to atbilstības vispārlietotajām lietotāju saskarnes izstrādes vadlīnijām novērtēšana; un ERP (Enterprise Resource Planning) sistēmas lietotāju saskarņu salīdzināšana ar saskarnēm, kuru izstrādē ievērotas lietotāju saskarņu vispārpieņemtās vadlīnijas, un saskarni, kurā vadlīnijas netika izmantotas. Lai sasniegtu bakalaura diplomdarba mēķi, tika veikta literatūras izpēte, kurā noskaidroti lietotāju saskarnes izstrādes galvenie principi un veikts svarīgāko Microsoft Dynamics AX 2012 lietotāju saskarnes izstrādes vadlīniju apkopojums, un to atbilstības novērtējums šiem principiem. Bakalaura diplomdarba ietvaros vieksmīgi praksē tika pielietotas teorētiskajā daļā apskatītās un izanalizētās izstrādes vadlīnijas un veikta izstrādāto lietotāju saskarņu salīdzināšana. Darba apjoms: 58 lapaspuses, 1 tabula, 32 attēli.
Atslēgas vārdi ERP, Lietotāju saskarne, izstrādes vadlīnijas, Microsoft Dynamics AX 2012
Atslēgas vārdi angļu valodā ERP, User Interfaced design, design guidelines, Microsoft Dynamics AX 2012
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 12:22:39