Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkošana arhitektūras nozares informatīvos tekstos
Nosaukums angļu valodā Translation of Stylistic Devices in Informative Texts in the Field of Architecture
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Dr.philol., Asoc.profesore Marina Platonova
Recenzents Mag.philol., docente Tatjana Smirnova
Anotācija Anotācija Šī bakalaura darba tēma ir "Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkošana arhitektūras nozares informatīvos tekstos". Darba autore Alīna Vagele, Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta studente. Darba autore īpašu uzmanību veltīja tulkojuma stilistiskajiem aspektiem. Darba teorētiskā analīze ietver ne tikai stila jēdziena interpretēšanu mūsdienu un vēsturiskā perspektīvā, bet arī attēlo dažādus avota teksta izteiksmes līdzekļus kā galveno priekšnoteikumu literārā tulkošanā. Darba praktiskajā daļā sniedz arhitektūras teksta tulkojumu. Teksts ņemts no grāmatas "Robert and James Adam, Architects of the Age of Enlightenment". Grāmatas autors Ariyuki Kondo ir viens no pazīstamākajiem japāņu autoriem Apgaismības laikā. Šis darbs iekļauj ievadu, teorētisko daļu, praktisko daļu, secinājumus, bibliogrāfijas un piecus pielikumus, kas ietver stila jēdziena analīzi vēsturiskajā perspektīvā; divi glosāriji, kas satur specifiskas terminoloģijas tulkojumu un kontekstā iekļautu posteņu tulkojumu; kā arī oriģinālo tekstu un dažas ilustrācijas. Bibliogrāfijā minētas 18 grāmatas, 7 interneta avoti un 2 izdrukātas vārdnīcas.
Atslēgas vārdi Stila interpretācijas;stilistiskā hibriditāte;mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Interpretations of style;stylistic hybridity; translation of stylistic devices;origin of stylistics
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 13:40:43