Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Datu noliktavas latentuma minimizēšanas stratēģijas
Nosaukums angļu valodā Data Warehousing Latency Minimization Strategies
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Recenzents Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Anotācija Pētnieciskā darba izstrādes gaitā tiek izvērtētas iespējas nodrošināt aktuālāko datu implementēšanu un datu atjaunošanas intervālu minimizēšanu datu noliktavu sistēmās. Pēc datu noliktavu, datu latentuma un ar tiem saistīto jēdzienu apskates tiek raksturoti būtiskākie faktori, kas ir jāapsver pirms šāda projekta uzsākšanas, un problēmas, ar kurām var nākties saskarties projekta gaitā. Turpinājumā ir izvērtēti būtiskākie plusi un mīnusi paņēmieniem, ar kuriem ir iespējams no datu avota sistēmas izgūt izmainīto datu kopu, un apskatīta programmatūra, kas nodrošina reālā laika datu izguvi. Pēcāk ir aprakstīta reālā laika datu pārvaldīšanas metodika, kā arī viena no pašlaik aktuālākajām tehnoloģijām datu bāzu jomā atmiņā darbojošās datu bāzes. Turpinājumā tiek praktiski pārbaudīta reālā laika datu izgūšanas iespējas, bet noslēgumā, balstoties uz darba gaitā gūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, tiek veikta datu latentuma mazināšanas iespēju izvērtēšana un rekomendāciju sniegšana. Darba būtiskākās risināmās problēmas un iegūtie rezultāti tika prezentēti un apspriesti 53. RTU studentu zinātniskajā konferencē. Darba apjoms - 104 lpp., 7 tabulas un 19 attēli.
Atslēgas vārdi datu noliktava, datu latentums, izmainīto datu tveršana, Oracle straumes, reālā laika dati
Atslēgas vārdi angļu valodā data warehouse, data latency, change data capture, Oracle streams, real time data
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2013 11:00:26