Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muita noteikumu pārkāpumu atklāšanas analīze Starptautiskās lidostas „Rīga” MKP”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Branch of Customs Requirements Investigation at International Airport “Riga” in Customs Control Point”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Darbā tiek analizēts un pētīts muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas process Starptautiskās lidostas Rīga MKP 0240. Tā kā muitas amatpersonu spēkos nav pārbaudīt katru kravu, pasta sūtijumu vai pasažieri, amatpersonu rīcības analīze ir nepieciešama, lai noskaidrotu procesus, kurus nepieciešams uzlabot, tādejādi maksimāli samazinot iespēju, ka pārkāpums paliks neatklāts. Darba mērķis ir analizēt muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas procesu Lidostas Rīga MKP. Darba uzdevumi: *raksturot Lidostas Rīga MKP darba specifiku; *izpētīt VID iekšējos noteikumus, kas regulē muitas amatpersonu rīcību muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas procesā; *analizēt Lidostas Rīga MKP amatpersonu rīcību muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas procesā; *rast iespējamos risinājumus muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas uzlabošanai Lidostas Rīga MKP. Lidostas Rīga MKP ir īpatnējs savas darbības ziņā, jo tā amatpersonas darbojas ne tikai kontroles punktā Ziemeļu ielā 16, bet arī Lidostā Rīga un VAS Latvijas Pasts telpās. Katrā no šiem posteņiem muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas process nedaudz atšķiras, šīs atšķirības darbā tiek parādītas, analizējot amatpersonu rīcību dažādās situācijās. Darbā tiek analizēts fiziskās kontroles process, jo tā ietvaros ir iespējams atklāt daudz un dažādus muitas noteikumu pārkāpumus. Tāpat darbā tiek analizēta narkotisko vielu kontrole un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu atklāšanas process, jo ar šiem procesiem autors saskārās projektēšanas prakses laikā. Darbā netiek izmantota statistikas analīze, bet lielāka uzmanība tiek pievērsta veicamajām darbībām pārkāpumu atklāšanas laikā un amatpersonu rīcībai. Lai izprastu muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu, tiek analizēti VID iekšējie noteikumi. Darbā apskatīti arī reāli atklātie pārkāpumi MKP 0240, kas saistīti ar narkotiskajām vielām un intelektuālā īpašuma pārkāpumiem. Šo reālo atklāto pārkāpumu analīze sniedz priekšstatu par to, kādos veidos tiek pārkāpti muitas noteikumi un kādi faktori amatpersonām ir palīdzējuši atklāt konkrētos pārkāpumus. Darba apjoms ir 60 lapaspuses, un tas sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek sniegts ieskats MKP 0240 darbībā, apskatot šī muitas kontroles punkta īpatnības, uzdevumus un specifiku. Otrajā daļa tiek analizēta muitas noteikumu pārkāpumu atklāšana, izmantojot VID iekšējo noteikumu analīzi un autora pieredzi projektēšanas prakses laikā. Darba otrā daļa ir sadalīta četrās nodaļās, attiecīgi pētāmajiem procesiem fiziskā kontrole, narkotisko vielu kontrole, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un administratīvo pārkāpumu lietvedība. Darbā ietilpst 13 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Lidostas MKP,Muitas noteikumu pārkāpumi,Fiziskā kontrole,Narkotiskās vielasIntelektuālais īpašums,
Atslēgas vārdi angļu valodā Lidostas MKP,Customs rules infringements,Physical control,Drug control,Intellectual property
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2013 18:36:12