Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze MKP „Terehova””
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Influential Factors of Traffic Flow in Customs Control Point “Terehova””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autors: Karina Gavriloveca. Darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Ruta Račinska. Diplomdarba tēma: Transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze MKP Terehova. Diplomdarba mērķis MKP Terehova transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: veikt MKP Terehova vispārējo raksturojumu; analizēt preču pārvietošanu pāri muitas robežai; analizēt transporta plūsmu; uz analīzes pamata veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus MKP Terehova darbības un transporta plūsmas uzlabošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir MKP Terehova. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir MKP Terehova transporta plūsmas ietekmējošie faktori. Lai realizētu darbā izvirzīto mērķi un uzdevumus tika izmantotas sekojošas metodes: literatūras, dokumentu atlase un analīze; aprakstošā; statistiskās analīzes metodes statistiskā salīdzināšana un grupēšana; sistemātiskā analīze. Diplomdarba pētījuma periods ir no 2011.gada sākuma līdz 2012.gada beigām. Lai analizētais materiāls būtu uzskatamāks, darbā ievietoti grafiskie attēli un tabulas. Darba struktūra: darbs sastāv no trijām daļām, vienpadsmit nodaļām, trijām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta. Pirmajā daļā dots vispārējs MKP Terehova raksturojums. Otrajā daļā dots transporta un preču plūsmas raksturojums. Trešajā daļā analizēta transporta plūsmas ietekmējošie faktori. Nobeigumā apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Darba apjoms - 61 lapas.
Atslēgas vārdi Transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze MKP „Terehova”
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Influential Factors of Traffic Flow in Customs Control Point “Terehova”
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 10:55:21