Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Inovāciju atbalsta programmas izveide maziem un vidējiem komersantiem”
Nosaukums angļu valodā „Development of innovation support program for small and medium-sized enterprises”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec.,lektors N.Balabka
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Inovāciju atbalsta programmas izveide maziem un vidējiem komersantiem”. Darbā aprakstītas jēdziena „inovācijas” un „inovāciju process” teorētiskās pamatnostādnes un inovāciju ieviešanas mehānismu veidi tautsaimniecības izaugsmes veicināšanai. Pakārtoti tam ir aplūkota cilvēkkapitāla faktora nozīme inovāciju atklāšanā un pievienotās vērtības radīšanā. Darbā tiek izpētīts Latvijas tautsaimniecības esošais stāvoklis makroekonomiskajā aspektā, aplūkojot tautsaimniecības kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus un to dinamiku pēdējo gadu laikā, nosakot valsts galvenās nozares pēc ģenerētās pievienotās vērtības un salīdzinot to sniegumu ar Eiropas Savienības rādītājiem. Tiek dots novērtējums izglītības un zinātniski pētniecisko darbību stāvoklim valsts, augstākās izglītības un uzņēmējdarbības sektoros un tiek apskatīti daži no esošajiem inovāciju ieviešanas mehānismiem, kā arī tiek raksturota Latvijas ekonomiskās vides pašreizējā piemērotība un pievilcība inovācijām. Tiek konstatēts, ka Latvijas tautsaimniecība ir viegli pakļaujama ekonomiskiem satricinājumiem un ir atkarīga no vidēji un augsti attīstītām tehnoloģijām, kā rezultātā importā dominē produkcija ar augstu pievienoto vērtību, bet eksportā liels īpatsvars ir ražojumiem ar zemu pievienoto vērtību. Kopējie inovāciju ieviešanas rādītāji ir zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Par darba mērķi kalpo inovācijas atbalsta programmas izveide vidēja termiņa risinājuma piemērošanai konkurētspējas uzlabošanai inovatīvo mazo un vidējo komersantu sektorā. Tiek izstrādāti 3 priekšlikumi, kas sastāv no inovāciju atbalsta programmas izveides, tehnoloģiskā centra izveidošanas, kas orientējas uz inovāciju izstrādi un zināšanu atbalsta sniegšanu komersantiem, kā arī no sadarbības tīkla izveides, kas būs vienas nozares mazo un vidējo komersantu mākslīgi izveidots un finansēts sadarbības mehānisms. Darbs sastāv no: • teorētiskās daļas; • analītiskās daļas; • praktiskās daļas. Pēc darba izstrādes, tiek veikti secinājumi, ka Latvijā nepieciešami efektīvāki ne tikai vidēja termiņa, bet arī ilgtermiņa pasākumi un ir nepieciešamas vispārēja pāreja uz zināšanām balstītu ekonomiku. Kā priekšlikumi tiek minēti praktiskajā daļā aprakstīto risinājumu reāla ieviešana dzīvē un jaunu ilgtermiņa risinājumu piemērošana.
Atslēgas vārdi Inovācijas, inovāciju process, ekonomiskā izaugsme, zinātne, izglītība, mazie un vidējie komersanti
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovation, innovation process, economic growth, scnience, education, small and medium enterprises
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 14:25:08