Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Autoceļa segas konstruktīvo kārtu kvalitātes pārbaudes un analīze"; inženierprojekts "Graudu ielas rekonstrukcija posmā no Kartupeļu ielas līdz Dignājas ielai Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Quality Control and Analysis of Road Pavement Structural Layers"; Engineering Design Project "Reconstruction of Graudu Street in Section from Kartupeļu Street to Dignājas Street in Riga"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba „Autoceļu segas konstruktīvo kārtu kvalitātes pārbaudes un analīze” mērķis ir izpētīt un izvērtēt kvalitātes pārbaudes asfaltbetona kārtu izbūves darba gaitā un pilnībā nobeigtu asfaltbetona kārtu kvalitātes pārbaudes. Bakalaura darba pirmajā daļā apskatīta kvalitātes kontroles un tās nodrošināšana ceļu būvniecībā būtība. Otrajā un trešajā daļā noskaidrotas asfaltbetona pārbaudes projektēšanas gaitā, pirms darbu uzsākšanas, kā arī asfaltbetona pārbaudes izbūves darba gaitā. Darba ceturtajā daļā veikts izbūvētu asfaltbetona konstruktīvo kārtu kvalitātes novērtējums. Piektajā daļā raksturots Latvijas autoceļu tīkla tehniskais stāvoklis. Bakalaura darba gaitā izdarīti secinājumi un priekšlikumi efektīvākai asfaltbetona kārtu kvalitātes novērtēšanai. Inženierprojektā "Graudu ielas rekonstrukcija posmā no Kartupeļu ielas līdz Dignājas ielai Rīgā" izstrādāta Rīgas pilsētas Graudu ielas rekonstrukcija posmā no Kartupeļu ielas līdz Dignājas ielai. Rekonstrukcijas būvprojekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti šajā posmā. Būvprojekta risinājums paredz NP10.5 normālprofila pielietošanu, esošo ielu mezglu rekonstrukciju un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu atbilstoši Latvijas Valsts standarta prasībām. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 815 m. Esošā intensitāte 15 059 automašīnas diennaktī. Aprēķina gada vidējā diennakts intensitāte - 16 565 automašīnas diennaktī. Projektēšanas darbi, tehniskie rasējumi un būvniecības daļas aprēķini tika izpildīti, ievērojot Latvijas Valsts standartus un būvnormatīvus, kuru saraksts pievienot inženierprojekta izmantotās literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms:  izpētes un aprēķinu daļa - 155 lpp  16 rasējumi  34 tabulas  45 attēli  47 izmantotie literatūras avoti
Atslēgas vārdi Autoceļu segas konstruktīvo kārtu kvalitātes pārbaudes un analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality testing and analysis or road pavement structural layers
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2013 15:26:12