Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "A/S "Inspecta Latvia" testēšanas laboratorijas procesu pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Processes in the JSC "Inspecta Latvia" Testing Laboratory"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Recenzents Dipl.ing., asoc.profesors Jānis Miķelsons
Anotācija Saveiko I. A/S Inspecta Latvia Testēšanas laboratorijas procesu pilnveide: Bakalaura darbs / I. Saveiko, R. Liepiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 62 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 6 angļu un 13 krievu valodā. Darba mērķis ir pilnveidot AS Inspecta Latvia Testēšanas laboratorijas procesus, izstrādājot praktiskus ieteikumus, lai uzlabotu kvalitātes vadību uzņēmumā un pilnveidotu tās darbību. Pirmajā darba daļā ir aprakstīta AS Inspecta Latvia Testēšanas laboratorijas darbība, raksturoti un izvērtēti ar atbilstības novērtēšanas jomu saistītie jēdzieni. Otrajā darba daļā ir veikts Testēšanas laboratorijas procesu novērtējums un identificēti aspekti, kas ir nozīmīgi, pilnveidojot kvalitātes vadību sistēmu uzņēmumā. Trešajā darba daļā ir izstrādāti praktiskie priekšlikumi AS Inspecta Latvia Testēšanas laboratorijas procesu pilnveidei, pārskatīti esošie pakalpojumi un papildināti ar jauniem, veikts priekšlikumu ekonomiskais aprēķins.
Atslēgas vārdi Procesu pilnveide, Testēšanas laboratorija, nesagraujošā testēšana, Inspecta Latvia.
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of processes, Testing laboratory, nondestructive testing, Inspecta Latvia.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 23:53:59