Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Eirokodeksa slodžu modeļu ietekmes analīze tiltu laidumiem garākiem par 200 metriem” („Ceļu pārvada rekonstrukcijas projekts mezglā „Sēnīte””)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Eurocode Load Model Impact for Bridge Spans Longer Than 200 Metres” („Reconstruction Project of the Overpass in the Junction „Senite””)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents asist. V.Straupe
Anotācija Tiltu (it sevišķi gara laiduma tiltu) būvniecība un uzturēšana prasa ievērojamus līdzekļus, tādēļ nepieciešams pēc iespējas šīs izmaksas samazināt. Precīzu satiksmes slodžu modeļu izstrāde ir viens no veidiem kā tas panākams, taču problēmas rada fakts, ka satiksmes slodzes ir vienas no grūtāk prognozējamām un modelējamām slodzēm. Šī darba pirmajā daļā veikta iepazīstināšana ar dažādu valstu standartos atrodamajiem satiksmes slodzes modeļiem un to ietekmes uz tiltiem ar laidumiem no 200 līdz 600 metriem salīdzināšana. Darba otrajā daļā no, uz autoceļa A4 (Rīgas apvedceļš) iegūtajiem, datiem par transportlīdzekļu ass slodzēm, ātrumu, savstarpējām distancēm tika aprēķinātas izkliedētās slodzes uz dažāda laiduma tiltiem, kas sadalītas pēc dienu un nedēļu maksimālajām vērtībam un, izmantojot varbūtību teorijas elementus, piemeklēti atbilstošākie šo maksimālo vērtību varbūtību sadalījumi. No šiem varbūtību sadalījumiem ieguva slodzes, kuru varbūtība tikt pārsniegtām ir 10% simts gadu periodā. Šīs slodzes salīdzinātas ar 1. Eirokodeksa slodzes modeli 1(SM1), rezultātā iegūstot alfas koeficientus, kas izmantojami SM1 izmainīšanai, lai tas labāk atbilstu konkrēta laiduma tiltam. Izvērtējot rezultātus secināts, ka alfas koeficientiem ir lielāki par 1, tātad SM1 slodzi palielinošiem. Tādēļ autors uzskata, ka nepieciešami papildu pētījumi ar citādām aprēķinu metodēm, lai noskaidrotu vai rezultāti ir ticami, secinājumos apskatīti vairāki priekšlikumi aprēķina metodes uzlabošanai. Inženierprojekta daļā izstrādāts ceļu pārvada rekonstrukcijas projekts mezglā "Sēnīte". Iepriekšējais ceļu pārvads aizstāts ar no dzelzsbetona būvētu divu siju, trīs laidumu tiltu. Ceļam saglabāts esošais normālprofils, taču mainīta laidumu attiecība un kopējais tilta garums, kā arī uzlabota ūdensatvades sistēma. Darbā kopumā ir 256 lapaspuses, no kurām 56 bakalaura darba daļā un 123 inženierprojekta daļā. Darbā ir 181 attēls, kā arī 58 tabulas. Izmantoti 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tilts, satiksmes slodzes, slodžu modeļi, varbūtību teorija, slodzes modelis 1, Eirokodekss, alfa
Atslēgas vārdi angļu valodā Bridge, traffic loads, load models, theory of probability, load model 1, Eurocode, alpha
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2013 13:39:32