Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Ensuring Business Competitiveness of a Service Company in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Maģistra darba tēma: Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšana Latvijā. Maģistra darba tēma ir aktuāla, jo sīvas konkurences apstākļos nepieciešams noteikt uzņēmuma konkurētspējas vājās vietas un izstrādāt atbilstošus konkurētspējas nodrošināšanas pasākumus. Izvirzītais mērķis ir grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas rādītāju izpēte ar sabalansētās rādītāju sistēmas palīdzību un konkurētspējas nodrošināšana katrā no sabalansētās rādītāju sistēmas perspektīvām. Lai sasniegtu šo mērķi, nepieciešams izpētīt konkurētspējas ietekmējošo ārējo vidi, tās ietekmējošos faktorus, pēc sabalansētās rādītāju sistēmas (BSC) un nodrošināšanas metodes, kā arī izveidot integrālo rādītāju, kas palīdz noteikt resursu sadali konkurētspējas nodrošināšanai katrā BSC perspektīvā. Pētījuma objekts ir pakalpojumu uzņēmums, bet pētījuma priekšmets ir uzņēmuma konkurētspēja, tās rādītāji, nodrošināšanas metodes, mērīšana. Maģistra darba apjoms 108 lapas, tas sadalīts 3 daļās, darbā ievietotas 30 tabulas, 8 attēli un 5 pielikumi, izmantoti 32 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2013 23:00:50