Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas veselības aprūpes sistēmas attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Development of Latvian health care system”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc. prof. L.Ādamsone
Recenzents Dr.oec., prof. J.Saulītis
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Latvijas veselības aprūpes sistēmas attīstība Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir, veicot veselības aprūpes sistēmas darbības analīzi, novērtēt veselības aprūpes sistēmas attīstību Latvijā. Darbs sastāv no 3 daļām ar nodaļām un apakšnodaļām. Teorētiskā daļā tiek veikta informācijas avotu analīze un sistematizācija, kā arī vienlaicīgi tiek veikti sekundaro informācijas avotu pētījumi un analīze. Šajā daļā tiek izklāstas pētāmās problēmas teorētiskās nostādnes, tiek noskaidroti pamatjēdzieni, veselības aprūpes sistēmas klasifikācija un definīcijas. Analītiskā daļā tiek veikta konkrēta pētījuma objekta analīze un konstatētas problēmas, līdz ar to arī tiek doti pamatoti iespējamie risinājumi. Šajā nodaļā tiek izmantotas ekonomiskās analīzes metodes. Zinātniski praktiskajā daļā tiek paradītas jaunas pieejas problēmu risināšanā, kā arī priekšlikumu apraksts un pamatojums. Darbā tiek izmantota ekonomiskā literatūra, periodiski izdevumi, laikraksti, žurnāli, interneta resursi, mācību literatūra un nepublicētie materiāli. Darba nobeiguma daļā tiek apkopoti veiktā pētījuma rezultāti, izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Secinājumi tiek izdarīti koncentrētā veidā un tiek parādīti par katru nodaļu. Priekšlikumi izriet no secinājumiem un tiek ekonomiski pamatoti. Maģistra darba apjoms: 103 lapas, 24 tabulas, 12 attēli, 31 literāturas un interneta avoti.
Atslēgas vārdi „Latvijas veselības aprūpes sistēmas attīstība Latvijā”.
Atslēgas vārdi angļu valodā "Development of Latvian health care system".
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 16:28:58