Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Lauksaimniecības zemes vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Peculiarities, problems and solutions of agricultural land valuation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Armands Auziņš
Recenzents VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Anotācija Diplomprojekta Lauksaimniecības zemes vērtēšanas īpatnības, problēmas un risinājumi galvenais mērķis ir noteikt lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtēšanas īpatnības, vērtēšanas problēmas un rast šīm problēmām risinājumus. Diplomprojekta uzdevumi ir: izpētīt Latvijas praksē pieņemtās nekustamo īpašumu vērtēšanas metodes, izpētīt lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtēšanai pielietojamās metodes, iepazīties ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu vērtēšanu, iepazīties ar Latvijas vērtēšanas standartiem, veikt Latvijas nekustamā īpašuma tirgus analīzi, veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtēšanu Rundāles novada, Viesturu pagastā, izstrādāt priekšlikumus ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtēšanu saistīto problēmu risināšanai. Diplomdarbs sastāv no analītiskās daļas, aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek sniegta informācija par nekustamo īpašumu vērtēšanas metodēm, informācija par lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm Latvijā, lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtību ietekmējošajiem faktoriem. Aprēķinu daļa ir veltīta lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtēšanai. Tehnoloģiskajā daļā ir sīki aprakstīta aprēķinu daļā veiktā vērtējuma gaita. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta pareizi iekārtota un droša darbavieta un ietekme uz vidi. Darbs sastāv no četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms: 68 lpp., tajā ievietotas 34. tabulas, 4 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
Atslēgas vārdi angļu valodā Agricultural land valuation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 10:54:09