Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Jūras kuģu ekoloģiskās drošības paaugstināšanas metožu analīze.
Nosaukums angļu valodā Analysis of Methods for Improving the Environmental Safety of Sea-Going Ships.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs docents Valerijs Muhins
Recenzents asistents Rijkuris Gints
Anotācija Maģistra darbs Jūras Kuģu Ekoloģiskās Drošības Paaugstināšanas Veidu Analīze. Autors: Aleksandrs Pozņaks Zinātniskais vadītais: Dr.inž.,docents Valerijs Muhins Darba pētījuma problēmas būtība ir jūras kuģu negatīvā ietekme uz vidi, šīs ietekmes variācijas un šī negatīvā iespaida iespējamās samazināšanas veidi. Šī pētījuma mērķis bija analīzes rezultātā atrast visefektīvāko jūras kuģu ekoloģiskās drošības paaugstināšanas veidu vai šo veidu kombināciju. Savā darbā autors paveica pašreizējas situācijas analīzi un apskatīja pēdējās tendences kuģu ietekmes samazināšanā. Autors atzīmēja vairākas pētītās problēmas īpatnības, kuru ņemot vērā, tika arī paveikta jūras kuģu ekoloģiskās drošības reglamentējošas dokumentācijas analīze. Secīgi dokumentācijas izpētei, autoram izdevās izdalīt un izpētīt iespējamus kuģu ekoloģiskās drošības paaugstināšanas veidus: - alternatīvas degvielas (biodegvielas) izmantošana - autora piedāvājums un inovācija - kuģu enerģētiskas efektivitātes paaugstināšana - degvielas patēriņa un atmosfēru piesārņojošo vielu izdalīšanas samazināšana - atkritumu kārtīgā apsaimniekošana - balasta ūdeņu apstrāde Pēc paveiktās metožu analīzes un pasākumu savstarpēja salīdzinājuma, autors secināja, ka dotajā brīdī visefektīvākais veids ir Kuģa Enerģētiskās Efektivitātes Vadības Plāna ievadīšana katra kuģa darbā kopā ar pilno atkritumu izmešanas aizliegumu. Abi šie pasākumi atbilst visām prasībām, kuras ir izvirzītas kuģošanas industrijā, savukārt biodīzeļa izmantošana un balasta ūdens apstrāde ir ļoti dārgi ekoloģiskās drošības paaugstināšanas veidi, kas neizbēgami kalpos kā šo pasākumu ievēšanas šķērslis. Darbā ir iekļauti pasākumu pielietošanas izdevumu aprēķini, Kuģu Enerģētiskās Efektivitātes Darba Radītāja aprēķins, Sēras Oksīdu Emisiju Radītāja un Slāpekļa Oksīdu Emisiju Radītāja aprēķini. Darba secinājumos autors arī atzīmēja iespējamus tālāka pētījuma virzienus šajā jomā. Darbā kopapjoms ir 102 lappuses. Darbā ir 18 attēli, 39 formulas, 15 tabulas un 13 pielikumi. Darbam ir izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi kuģi, ekoloģija, drošība, paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā ships, environment, ecology, safety, improvement
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 13:03:19