Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Energy Efficiency Improvement in Historic Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Doc. I. Dirveiks
Recenzents Doc. A. Tipāne, Dokt. D. Bērziņa
Anotācija ANOTĀCIJA (LV) Šobrīd pasaulē un Latvijā īpaša uzmanība tiek pievērsta energoefektivitātei būvniecībā. No kopējām siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām Latvijā, visvairāk gāzu emisiju veido mājokļi, tādēļ energoefektivitātes līmeņa paaugstināšana ēkās ir ļoti svarīgs uzdevums visas valsts mērogā. Šobrīd Latvijā ir aktualizētas ēku energoefektivitātes prasības,taču energoefektivitātes likums neparedz un neattiecas uz arhitektūras pieminekļiem. Vēsturiskās ēkas ir zināmā mērā atbrīvotas no jaunajām prasībām, bet tām vajadzētu radīt savu atšķirīgu pieeju. Maģistra darbā tiek apzināti, izpētīti un salīdzināti dažādu valstu normatīvie akti un instrumenti energoefektivitātes uzlabošanā, kā arī, uz padziļinātas izpētes un analīzes pamata, radīti priekšlikumi un virzieni, kas nepieciešami vēsturisko ēku, ēku daļu un inženiertehnisko sistēmu energoefektivitātes līmeņa paaugstināšanai Latvijā, vienlaicīgi respektējot ēku kultūras mantojumu.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte, Kultūras mantojums, Arhitektūras pieminekļi, Ilgtspējība
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy Efficiency, Historic buildings, Sustainability, Cultural Heritage
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.06.2013 21:09:30