Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of Company’s Financial Position”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana. Pētījuma objekts - SIA X finansiālais stāvoklis. Pētījuma priekšmets - SIA X finansiālā stāvokļa analīze, novērtēšana un uzlabošanas iespēju izpēte. Diplomdarba mērķis ir izpētīt uzņēmuma gada pārskatus, izanalizēt un novērtēt tā finansiālo stāvokli, izdarīt attiecīgos secinājumus, kā arī izstrādāt argumentētus priekšlikumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības uzlabošanu. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek izvirzīti diplomdarbā risināmie uzdevumi: pētāmo dokumentu sagatavošana, izmantojamo metožu apraksts, izmantojamo rādītāju aprēķināšana un iegūto rezultātu analīze, kopējās situācijas analīze un problēmu atklāšana, problēmu risināšanas un situācijas uzlabošanas pasākumi, secinājumu un priekšlikumu apkopojums. Lai atrisinātu šos uzdevumus, diplomdarbs tiek sadalīts trīs sastāvdaļās: finansiālā stāvokļa analīze un novērtēšana, uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošana. Pirmajā daļā tiek aprakstīta finansiālā stāvokļa analīzes būtība un izmantojamo rādītāju nozīme. Otrajā daļā tiek aprēķināti un novērtēti analīzē izmantojamie rādītāji, kā arī veikta uzņēmuma kopējās situācijas analīze un problēmu atklāšana. Trešajā daļā tiek izvirzīti problēmu risināšanas un situācijas uzlabošanas pasākumi, kā arī veikta to sīkāka analīze. Diplomdarbs tiek noslēgts ar secinājumiem par uzņēmuma finansiālo stāvokli, kā arī ar priekšlikumiem tā darbības uzlabošanai un efektivitātes paaugstināšanai. Diplomdarba ierobežojums ir laika periods no 2006.gada līdz 2011.gadam. Diplomdarba sagatavošanai tiek izmantoti mācību materiāli, Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, elektroniskie resursi, kā arī SIA X nepublicētie dati. Kopējais diplomdarba apjoms ir 75 lappuses, neskaitot 4 pielikumus. Diplomdarbs satur 7 attēlus, 19 tabulas un 21 formulas.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana, finansiālā stāvokļa analīze, uzlabošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluation of company"s financial position, financial condition analysis, improvement.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2013 13:59:15