Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Banku sektora ietekme uz ekonomisko izaugsmi"
Nosaukums angļu valodā „Impact of the banking sector on the economic growth”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Judrupa
Recenzents Dr.oec., prof. J.Saulītis
Anotācija Maģistra darba autors: Sintija Bogotā. Maģistra darba vadītājs: Ilze Judrupa. Maģistra darba tēma: Banku sektora ietekme uz ekonomisko izaugsmi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 9 tabulas un pielikums. Maģistra darbā izmantoti 35 bibliogrāfiskie avoti, no kuriem 32 ir latviešu valodā un 3 svešvalodā. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz banku sektora un ekonomiskās izaugsmes rādītāju analīzi, izpētīt banku sektora ietekmi uz ekonomisko izaugsmi Latvijā. Lai sasniegtu mērķus autore izpēta ekonomiskās izaugsmes būtību, nosaka to ietekmējošos faktorus un rādītājus, analizē galvenos monetārās politikas instrumentus un to ietekmi uz ekonomisko izaugsmi, nosaka galvenās ekonomiskās izaugsmes problēmas, izpēta banku sektora iespējas ietekmēt ekonomisko izaugsmi un izstrādā priekšlikumus banku sektora ietekmes uzlabošanai. Maģistra darba galvenie secinājumi – pirmkārt, kopumā bankas tiešā vai netiešā veidā, bet ietekmē ekonomikas izaugsmi, gan caur izsniegto kredītu apjomiem, gan vērstpapīru izlaidi, gan noguldījumiem, gan arī monetārās politikas instrumentiem, otrkārt, lielais hipotekāro un patēriņa kredītu īpatsvars kopējā apjomā un salīdzinoši mazi kredītu apjomi ražotājiem ir bijuši par pamatu ekonomikas lejupslīdei. Maģistra darba galvenie priekšlikumi – ekonomiskās izaugsmes paaugstināšanai, pirmkārt, nepieciešams iesaistīties gan valdībai, gan Latvijas bankai, jo tieši ar nodokļu politiku un naudas daudzumu apgrozībā ir iespējams veicināt iedzīvotāju labklājību, otrkārt, nepieciešams sniegt lielāku atbalstu ražotājiem - bankām izsniedzot kredītus vai piesaistot investīcijas no citiem investoriem.
Atslēgas vārdi iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā izaugsme, bankas, monetārās politikas instrumenti
Atslēgas vārdi angļu valodā gross domestic product, economic growth, bank, monetary policy instruments
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2013 18:18:22