Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Banku darbības efektivitātes novērtēšana, pielietojot datu čaulas analīzes metodi
Nosaukums angļu valodā The Banking Performance Measurement Using Data Envelopment Analysis Approach
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Tatjana Aršinova
Recenzents
Anotācija Artas Kazekas bakalaura darba "Banku darbības efektivitātes novērtēšana, pielietojot datu čaulas analīzes metodi" mērķis ir pilnveidot banku darbības efektivitātes novērtēšanas metodoloģiju, pielietojot kvantitatīvās un statistiskās modelēšanas metodes. Izpētes problēma balstīta uz ekonomiski pamatotu kritēriju izstrādi un to pielietojumu banku darbības efektivitātes novērtēšanai. Darba teorētiskajā daļā aprakstītas aktuālās Latvijas finanšu sektora tendences un metodes banku efektivitātes novērtēšanai. Pētījuma daļā analizēta banku darbības efektivitāte uz kvantitatīvo rādītāju izpētes pamata un pielietojot datu čaulas analīzes metodi. Izmantojot pieejamo informāciju, izanalizēta Latvijas banku izlases kvantitatīvo rādītāju kvalitāte un Latvijas banku finanšu pārskati, efektivitātes līmeņa dinamika pēc datu čaulas analīzes CCR un BCC modeļiem, neefektivitātes cēloņi, optimālie resursu un produkcijas apjomi neefektīvajām bankām, kā arī veikta banku apvienošanas simulācija. Analizējot pētījuma rezultātus, autore piedāvā izmantot daudzpusīgu banku efektivitātes novērtēšanas metodoloģiju, īpašu uzmanību pievēršot analizējamo kritēriju izvēlei. Darbā: 61 lappuse, 14 attēli, 9 tabulas, 11 formulas, 11 informācijas avoti, 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Banka, efektivitāte, datu čaulas analīze, CCR, BCC
Atslēgas vārdi angļu valodā Bank, performance, Data Envelopment Analysis Approach, CCR, BCC
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2013 18:53:18