Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma finansiālo stāvokli ietekmējošo faktoru analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Factors that Impact Company Financial Situation”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Anotācija Diplomdarba tēma ir Uzņēmuma finansiālo stāvokli ietekmējošo faktoru analīze. Diplomdarba mērķis ir analizēt, izpētīt un novērtēt faktorus, kuri ietekmēja AS Grindeks finansiālo stāvokli pēdējo piecu darbības gadu laikā 2008. - 2012.gados, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir akciju sabiedrība Grindeks. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir uzņēmuma Grindeks finansiālais stāvoklis. Diplomdarbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī pielikumiem. Pirmajā nodaļā tika aprakstīta finanšu analīzes būtība un loma uzņēmuma vadībā, kā arī raksturoti finanšu analīzē izmantojamie likviditātes un rentabilitātes rādītāji. Otrajā nodaļā tika aprakstīta faktoru analīzes metodika, metodes un paņēmieni. Tika piedāvāti faktoru analīzes modeļi, ar kuru palīdzību tika veikta AS Grindeks likviditātes un rentabilitātes rādītāju faktoru analīze. Trešajā nodaļā tika sniegta informācija par pētījuma objektu, par AS Grindeks darbību un raksturojošiem pamatrādītājiem. Tika veikta AS Grindeks nodokļu maksājumu, likviditātes un rentabilitātes rādītāju analīze. Ceturtajā nodaļā tika veikta AS Grindeks likviditāti un rentabilitāti ietekmējošo faktoru analīze par 2011. - 2012.gadiem, kā arī izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba apjoms ir 66 lappuses, neieskaitot 7 pielikumus, kā arī darbs satur 9 attēlus un 11 tabulas. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 20 informācijas avoti, tādi kā: mācību grāmatas, LR normatīvie akti, uzņēmuma finanšu pārskati, elektroniskie resursi un citi.
Atslēgas vārdi Finanšu analīze, faktoru analīze, likviditāte, rentabilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial analysis, factor analysis, liquidity, profitability
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 21:22:25