Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Brauktuves virsmas uzlabošanas metodes un tehnoloģijas satiksmes drošības paaugstināšanai” („Autoceļa V68 Dāvidi – Zaķumuiža – Bajāri posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Improvement Methods and Techologies of Carriageway Surface for Traffic Safety Increase” ("Reconstruction of Road V68 Davidi-Zakumuiza-Bajari Section")
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents inž. J.Matejs
Anotācija Bakalaura tēma ir Brauktuves virsmas uzlabošanas metodes un tehnoloģijas drošības paaugstināšanai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt brauktuvju virsmas uzlabošanas metodes, kas paaugstina satiksmes drošību. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi - analizēt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par brauktuves virsmas uzlabošanas metodēm; analizēt pieejamo teorētisko un zinātnisko literatūru par brauktuves virsmas uzlabošanas metožu tehnoloģiskajiem risinājumiem; veikt šo metožu ekonomisko analīzi; izdarīt secinājumus. Bakalaura darba pirmajā daļā ir aplūkoti transporta līdzekļa riteņa un brauktuves virsmas mijiedarbības raksturlielumi saķere, izslīde, buksēšanas pretestība. Savukārt bakalaura otrajā daļā aplūkoti ar ceļa brauktuves virsmu saistītie raksturlielumi un to uzlabošanas iespējas. Darba trešajā daļā aplūkoti tehnoloģiskie risinājumi šo raksturlielumu uzlabošanai. Un visbeidzot darba ceturtajā daļā ir aplūkoti šo metožu ekonomiskie pamatojumi un analīze. Bakalaura darbs satur .... lpp., 60 attēlus, 33 tabulas un 24 bibliogrāfiskos avotus. Atslēgvārdi brauktuves virsma, saķere, makrotekstūra, mikrotekstūra, virsmas raupjums.
Atslēgas vārdi Brauktuves virsmas uzlabošanas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Pavement surface improvement methods
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 11:29:37